pelasg

1.

pelasg, antik yunanca metinlerde adı geçip (pelasgoí, pelasgós, pelasgion - Πελασγικόν), helen kavimleri gelmeden önce ana vatanları olan kuzey ve orta yunanistan’da girit ve ege adalarında yaşayan bir halkın adıdır. yunan kaynaklarında mö 5-4. yüzyıllarda adları geçmekteyse de zamanla asimile olmuşlardır. pelasgların yunanlıların anlamadıkları bir dil konuştukları bilinmekteyse de bu dilin hint-avrupa ail ailesinden olup olmadığı, yunan, romen, arnavutça hatta türk dillerinin atası olup olmadığı genellikle milliyetçi bakış açılarıyla tartışılmıştır.

   witchorexia nervosa   19.10.2007 13:27
   #680966
 
reklamı kapat

yazdır