pindos daglari

1.

yunanistan anakarasının belkemiğini oluşturan dağ sırası. arnavutluk'tan başlayarak peloponnesos (mora) yarımadasının kuzeyine kadar, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır.

antik çağda, pindos adı yalnızca teselya'nın batısındaki arakynthos (zygos) geçidinin güneyinde kalan sıradağlar için kullanılırdı. günümüzde bazı bilim adamları pindos'un arnavutluk'un içlerine kadar uzandığı ve tymphrestos (timfristos) masifi ile amphissa'nın kuzeyindeki giona masifini de içine aldığını kabul ederler. dağların en yüksek noktası arnavutluk sınırı yakınındaki smolikas masifidir (2,637 m). birbirlerinden enine vadilerle ayrılan bir dizi küçük sıradan oluşan pindos dağlarında az sayıda geçit vardır. bunlardan en önemlilerden biri epir'den (epeiros) tesalya'ya giden yolun geçtiği tarihsel metsovo'dur (katara geçidi; 1,678 m).

dağların karpenision'un kuzeydoğusunda kalan güney uzantıları genellikle tymphrestos dağları olarak adlandırılır. arnavutluk sınırı ile karpenision arasında grammos, voion, timfi, smolikas, lingos, lakmos (peristeri'de 2,295 m'ye ulaşır) masifleri yer alır.

meşe, göknar, kayın ve çam ormanlarıyla kaplı olan pindos dağları batıdan gelen hava cephelerine engel oluşturarak doğudaki selanik ovasının yağmur almasını önler. kışın karla kaplanan doğlar bol yağış alır. dağların batı yamaçlarından akheloss ve megdhove, doğu yamaçlarından da pinios ve aliakmon ırmakları doğar.

   1afmacun yenir mi   30.05.2009 11:47
   #1413670
 
reklamı kapat

yazdır