piri reis

1.

duyanin gelmis gecmis en iyi denizcisi.dunya haritasinin simdiki ne yakin sekilde o zamanlarda cizmis ustun yetenek.*
<bkz: kaptan_i derya>

   masaimara   14.05.2006 15:44
   #5897
2.

<bkz: piri reis in dunya haritasi>

   muque   27.10.2006 08:32
   #90621
3.

komploya kurban giden talihsiz denizci. emrin bizzat kanuni sultan süleyman tarafından verilmesi ise talihsizliktir.liyakatın yerini lakayt lığın , yalakalığın almaya başladığı duraklama vedahi gerileme devrinin habercilerindendir.

   drvirgaba   03.11.2006 22:52
   #97976
4.

osmanlı denizci. dünya haritaları ve denizcilik kitabıyla tanınmıştır. doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. 1465-1470 arasında gelibolu'da doğdu. kahire'de öldü. asıl adı muhiddin pirî'dir. karamanlı hacı ali mehmed'in oğlu ve ünlü osmanlı denizcisi kemal reis'in yeğenidir. akdeniz de korsanlık yapmakta olan amcasının yanında yaklaşık 1481'den sonra denize açıldı. 1487'de onunla birlikte ispanya'daki müslümanlar'ın yardımına gitti. 1491-1493 arasında sicilya, sardunya, korsika adalarına ve güney fransa kıyılarına yapılan akınlara katıldı. amcasıyla birlikte osmanlı devleti'nin hizmetine girerek 1499-1502 osmanlı-venedik savaşı'nda bir savaş gemisinde kaptanlık yaptı. 1511'de amcasının ölümü üzerine gelibolu'ya çekilerek kitab-ı bahriye (denizcilik kitabı) üzerinde çalıştı ve 1513'te bir dünya haritası çizdi. 1516 mısır seferinde osmanlı donanmasında kaptan olarak savaştı. 1517'de ilk çizdiği haritayı ı. selim'e (yavuz) sundu. 1521'de kitab-ı bahriye'yi tamamladıktan sonra 1522'de rodos seferine katıldı.1524'te sadrazam makbul ibrahim paşa'yı mısır'a götüren gemiye kılavuzluk etti. sadrazamın ilgilenmesi üzerine 1525'te kitab-ı bahriye'yi yeniden düzenleyerek onun aracılığıyla ı. süleyman'a (kanuni) sundu. 1528'de çizdiği ikinci haritasını da padişaha armağan etti. 1528'den sonra güney denizlerinde görev yaptı. portekizlilerin aden'i alması üzerine süveyş'teki osmanlı donanmasına kaptan atanarak 26 şubat 1548'de aden'i geri aldı. 1552'de önemli bir portekiz üssü olan maskat'ı ve ardından kişm adası'nı alarak hürmüz kalesi'ni kuşattı. portekizliler'in basra körfezi'ni kapatmak istediklerini duyarak kuzeye yöneldi. katar yarımadası'na, bahreyn adası'na egemen olarak mısır'a geçti. donanmayı basra körfezi'nde bıraktığı için sefer sırasında kendisinden yardımını esirgeyen basra valisi kubâd paşa'nın da girişimleriyle suçlu görülerek idam edildi. büyük bir denizci olduğu kadar büyük bir haritacı olan pirî reis, korsanlık günlerinden başlayarak gezip gördüğü yerleri yabancı kaynaklardan da yararlanarak tarihi ve coğrafi özellikleriyle birlikte kitabında anlatmış ve haritalarını çizmiştir. kitab-ı bahriye'nin nazımla yazılan ve denizcilikle ilgili tüm bilgilerin toplandığı başlangıç bölümünde, genel açıklamalardan sonra ege ve akdeniz adaları tanıtılarak, denizle ilgili gözlem ve deneyim önemi vurgulanır. fırtına, rüzgâr çeşitleri, pusula ve haritanın tanımından sonra dünyayı kaplayan denizler ve karaların oranı belirtilir. portekizliler'in denizcilikteki ilerlemeleri ve keşifleri, çin denizi, hint okyanusu, akdeniz ve ege denizi'ndeki rüzgârlar, basra körfezi, atlas okyanusu ayrıntılı biçimde anlatılır. düz yazı ile anlatımın başladığı haritalı bölüm asıl metni oluşturur. bu bölümde çanakkale boğazı'ndan başlayarak ege denizi kıyı ve adaları, adriyatik denizi kıyıları, batı italya, güney fransa, doğu ispanya kıyılarıyla çevresindeki adalara ilişkin tarihi, coğrafi bilgiler verilerek kuzey afrika kıyıları, filistin, suriye, kıbrıs ve anadolu kıyıları izlenerek marmaris'te tüm akdeniz'in havzası noktalanır. 1513'te çizdiği ilk haritasında kristof kolomb'un 1498'de çizdiği amerika haritasından, portekiz ve arap haritalarından yararlandığını belirtir. elde kalan parçası avrupa ve afrika'nın batı kıyılarıyla atlas okyanusunu, antil adalarını, orta ve güney amerika'yı gösterir. 1528'de çizdiği ikinci haritasından günümüze kalan parça, büyük bir dünya haritasının kuzey batı köşesi olup atlas okyanusu'nun kuzeyini, kuzey ve orta amerika'nın yeni keşfedilmiş kıyılarını ve grönland'dan florida'ya uzanan kıyı şeridini içerir. adalar ve kıyılar son keşiflere dayalı olarak daha doğru çizilidir. keşfedilmeyen yerler ise beyaz bırakılarak, bilinmediği için çizilmediği belirtilir. ilk haritadan daha büyük ölçekli ve gelişkin olan ikincisi, teknik olarak döneminin en ileri örneğidir.

   raskolnikov   25.11.2006 14:47 ~ 14:47
   #119104
5.

amerikanın keşfinde 40 yıl önce amerika kıtasının bir kısmını haritasına alan bile adam

   mavera   15.04.2007 18:09
   #325903
6.

piri reis eşsiz bir kartograf ve deniz bilimleri üstadı olmasının yanı sıra, osmanlı deniz tarihinde izler bırakmış bir kaptandır. piri reis, 1465-1470 dolaylarında, o dönemde osmanlıların ünlü bir deniz üssü olan gelibolu'da doğdu. on yaşlarına geldiğinde, dönemin bütün akdeniz'de nam salmış ünlü korsanı olan, sonradan devlet hizmetine giren amcası kemal reis'in seferlerine katılmaya başladı.

piri ve amcası kemal reis, uzun yıllar akdeniz'de korsanlık yaptılar. 1486'da granada’nın osmanlı devleti'nden yardım istemesi üzerine 1487-1493 yılları arasında piri ve amcası, gemilerle granadalı müslümanları ispanya'dan kuzey afrika'ya taşıdılar. 1499-1502 yıllarında osmanlı donanması'nın venedik donanması'na karşı sağlamaya çalıştığı deniz kontrolü mücadelesinde osmanlı gemi komutanı idi. piri reis akdeniz'de yaptığı seyirler sırasında gördüğü yerleri ve yaşadığı olayları, daha sonra kitab-ı bahriye adıyla dünya denizciliğinin de ilk kılavuz kitabı olma özelliğini taşıyacak olan kitabının taslağı olarak kaydetti.

piri reis, 1511'de amcasının ölümünden sonra, bir süre için açık denizlere açılmadı ve gelibolu'ya yerleşti. burada, önce 1513 tarihli ilk dünya haritasını çizdi. atlas okyanusu, iberik yarımadası, afrika'nın batısı ile yeni dünya amerika'nın doğu kıyılarını kapsayan üçte birlik parça, işte bu haritanın elde bulunan bölümüdür. bu haritayı dünya ölçeğinde önemli kılan, kristof kolomb'un hala bulunamamış olan amerika haritasındaki bilgileri içeriyor olmasıdır.

piri reis haritasını, yavuz sultan selim'in mısır seferi sırasında ,1517'de padişaha sundu.

bazı tarihçilere göre, osmanlı padişahı dünya haritasına bakmış ve 'dünya ne kadar küçük...' demiştir. sonra da, haritayı ikiye bölmüş ve 'biz doğu tarafını elimizde tutacağız..' demiştir.. padişah, daha sonra 1929'da bulunacak olan diğer yarıyı atmıştır. bazı kaynaklarca, günümüzde bulunamamış olan doğu yarısını, hint okyanusu'nun ve onun baharat yolunun kontrolünü ele geçirmek için padişahın yapacağı olası bir sefer için kullanmak istediği bile iddia edilmektedir...

piri reis seferden sonra, tuttuğu notlardan bahriye için bir kitap yapmak amacıyla gelibolu'ya döndü. derlediği denizcilik notlarını bir denizcilik kitabı (seyir kılavuzu) olan kitab-ı bahriye'de bir araya getirdi..

kanuni sultan süleyman'ın dönemi, büyük fetihler dönemiydi. piri, 1523'deki rodos seferi sırasında da osmanlı donanması'na katıldı. 1524'de mısır seyrinde kılavuzluğunu yaptığı sadrazam pergeli ibrahim paşa'nın takdiri ve desteğini kazanınca, 1526'da gözden geçirdiği kitab-ı bahriye'sini kanuni'ye sundu.

piri reis'in 1526'ya kadar olan yaşamı kitab-ı bahriye'den izlenebilir. piri reis, 1528'de de ikinci dünya haritasını çizdi. bugün elimizde olan kuzey amerika haritası bu haritanın bir parçasıdır.

sonraki yıllarda, güney sularında devlet için çalışan piri reis, bu dönemde, hint kaptanlığı yapmış, umman denizi, kızıl deniz ve basra körfezi'ndeki deniz görevlerinde yaşlandı.

piri reis'in osmanlı donanmasında yaptığı son görev, acı olaylarla biten mısır kaptanlığı'dır. 1552'de çıktığı ikinci seferin son durağı basra'da, tamire ve dinlenmeye muhtaç donanmayı bırakıp ganimet yüklü üç gemi ile mısır'a döndüğü için, burada hapsedildi. donanmayı basra'da bırakması, basra valisi kubat paşa'ya ganimetten istediği haracı vermemesi, mısır beylerbeyi mehmet paşa'nın politik hırsı yüzünden 1554'te hizmette kusurla suçlandı ve idam edildi. ne var ki o, yarattığı evrensel boyuttaki eserleri olan, iki dünya haritası ve çağdaş denizciliğin ilk önemli yapıtlarından birisi sayılan kitab-ı bahriye ile günümüzde de halen yaşamaktadır...

öldüğünde 80 yaşının üzerinde olan piri reis'in terekesine devletçe el konuldu.

osmanlı türklerinde gerçek anlamda haritacılık piri reis'le başlar. bu acemice, emekleyen bir görüntünün aksine, mükemmel bir çıkıştır. piri reis'in kitab-ı bahriye adlı kitabı bir türk'ün meydana getirdiği en önemli denizcilik eseri olarak dünyaca selamlanmıştır. dünya haritası ve kuzey amerika haritasının çizimlerindeki isabet ve projeksiyon sistemindeki mükemmellik, tüm dünyada büyük hayranlık ve hayret uyandırmaktadır.

   witchorexia nervosa   13.06.2007 04:50
   #464615
7.

cemal süreya'nın en güzel şiirlerinden biridir:

piri reis

piri reis geri çekmiştir haritasını

azmayı çoktan unutmuştur hayvanlar;

başlamıştır sultanahmet sürüncemesi,

kızlar yatakta yan yatmaya başlar.
ben atımı böyle dört sürüyorum ya,

yetişmek için mi, bilmem, kaçmak için mi?

ya sen? neden sende tehlike anlarına

bunca hazırlıksız olma özeni?
bir şey var, ancak makilerin orda söyleyebilirim,

keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

   allegory   02.08.2008 17:25
   #990993
8.

hitler'e ilham olmuş büyük üstad.

http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=177276

   kitap okurken uyuyakalan inek   03.02.2009 01:18
   #1182743
9.

astral seyahat ile çizdiğine inandığım bir dünya haritası var.

   entendonnous   03.02.2009 01:30
   #1182757
10.

muhittin asıl adı. barbarosların istanbula ilk hediye olarak yolladıkları geminin kaptanı olarak tarihte karşımıza çıkar sonra 1517 ve 1529 yanılmıyorsam harita yapmış olan büyük üstad. haritanın özelliği hala pek çözülememiştir antertika nın buzulsuz halini çizmiştir.

   drstein   09.05.2011 23:47
   #2352060
 
reklamı kapat

yazdır