planli ekonomi

1.

toplumun gereksinimlerinin karşılanması ve gelişmesi amacını güden ekonomi, piyasa ekonomisi karşıtı.

   zibidigibi   11.02.2007 14:26
   #212484
2.

kaynakların kullanımının devlet tarafından belirlendiği ve kontrol edildiği ekonomi. iretim, yatırım ve dağılım kararlarının tamamı veya büyük kısmı, merkezi yönetim tarafından alınmaktadır. bu terim, ikinci dünya savaşı öncesinde sadece sovyetler birliği için kullanılırken daha sonra diğer sosyalist ülkeler ve az gelişmiş ülkeler için de geçerli bir hale gelmiştir. az gelişmiş ülkeler, ellerindeki kıt kaynakları en verimli şekilde kullanmak, daha yüksek bir gelişmişlik düzeyine ulaşmak, gelişmiş ülkelerle arasındaki açığı hızla kapatmak için planlı ekonomiye ihtiyaç duymaktadır.

   masaimara   08.08.2008 09:38
   #997225
 
reklamı kapat

yazdır