platon

1.

yunanli fillozof antik yunanin en onemli dusunurlerindendir sokratesin ogrencisidir ve sokratesi tanimamizi saglayan filozoftur dogudaki ismi eflatundur

en onemli eseri devlet isimli utopyasidir.

   darkofdirt   15.05.2006 23:20
   #6464
2.

soylu bir aileye mensup olan platon, m.ö. 428 yılında atina'da doğmuş ve iyi bir eğitim görmüştür. 20 yaşında sokrates'le karşılaşınca felsefeye yönelmiş ve hocasının ölümüne kadar (m.ö. 399) sekiz yıl boyunca öğrencisi olmuştur; hocası ölünce, diğer öğrencilerle birlikte megara'ya gitmiş ama burada uzun süre kalmayarak önce mısır'a, oradan da pythagorasçıların etkili oldukları sicilya ve güney italya'ya geçmiştir. bir ara korsanların eline düşmüş, fidye vererek kurtulduktan sonra, kırk yaşlarında atina'ya dönmüştür. atina'da akademi'yi kurarak dersler vermeye başlayan platon, m.ö. 347 yılında 81 yaşındayken ölmüştür.

   ortak   12.12.2006 01:11
   #140200
3.

kendisine eflatun da denir.

   painseeker   12.12.2006 01:21
   #140234
4.

<bkz: sokrates'in savunması>

   deli dna   12.12.2006 21:17
   #140893
5.

sokrates hakkında kesin bir bilgimiz olmadığına göre, sokrates'in yazılı bir eseri olmadığına göre; sokrates'i tanımamızı sağlayan filozoftur. kimi filozoflar platon'un sokrates'i kendi düşüncelerini açıklamak için yarattığını düşünürler. bu pek de mantıksız bir düşünce değildir. zira sokrates'in yaşamış olduğuna dair bir kanıt yoktur.

   moonshine   12.12.2006 21:23
   #140900
6.

<bkz: pluton>

   engelssist   14.06.2007 01:06
   #466652
7.

<bkz: idea>

   drciwan   14.06.2007 01:08
   #466656
8.

filozof u üç dönemde incelemek mümkündür.
gençlik dönemi sokrates etkisinde kaldığı dönemdir. öyle ki sokrates in düşünceleri mi kendi düşünceleri mi yansıtılıyor ayrım yapmak zordur.
olgunluk döneminde platon sisteminin kilit noktası olan idealar sistemini kurmuştur. görüntü dünyası dediği yaşanılan dünyada bütün nesneler idealardan pay almıştır. en yüce ide iyi idesidir. idealar sistemi hristiyan düşünceyle çiçero tarafından bağdaştırmaya çalışılmıştır. islamda da kelam denen yolla islam felsefesi platon un düşünceleri ile bağdaştırılmaya çalışılır. ancak sistemi görünen dünyada kötü, çirkin diye nitelenen şeyler vardır ve idealarda bunun bir karşılığı var mıdır? sorusu yöneltilir. öyle ki kötü idesi varsa ideaların temeli çöker, yoksa bu kötü sayılan şey nereden çıkmıştır. bu bir kısır döngüye yol açmıştır.
son dönemi ise yaşlılık dönemidir. platon yaşlılık döneminde idealar teorisinin çürüyen yönlerinin olduğunu söyler. bu dönemde devlet adlı diaoloğu yazmıştır. bu ütopyası sosyalist düşünceleri barındırır. bu devlet modelini uygulamaya çalışmış, hatta bir ülkeden de çağırılmış ancak uygulanamadığı için ve halka zarar verdiği için sürgün edilmiştir.

   tiki avcisi   14.06.2007 03:26
   #466738
9.

platon üç mantık ilkesini yaratan ve üzerinde hala tartışılan filozoftur.

1- a, a'dı; birşey ne ise o'dur.: özdeşlik ilkesi
2- a, a olmayan değildir, birşey hem kendisi hem de başka bir şey olamaz: çelişmezlik ilkesi
3-a ve a olmayan bir dışında bir hal olamaz; bir şey ya a'dır ya da a değildir: üçüncü halin olunmazlığı ilkesi.

   tikulti ninurta   07.07.2007 23:55
   #528636
10.

felsefeyi şu sözle tanımlamı$tır.

"felsefe, neleri bilmediğini bilmektir"

   endoplazmik rektum   11.09.2007 16:41
   #663240
11.

günümüzde aşkla ilgili tespiti saptırılmış filozoftur.
şöyle ki;
"ruhtan çok, bedeni seven o kaba âşık kötüdür." demiştir.
<bkz: platoncu aşk>
<bkz: platonik aşk>

yani;
platonik aşk, günümüzde tensel olanla ilgilenmeyen anlamını taşımaktadır birçok kişi için. fakat platon, bedenin aşk ilişkisi dışında bırakılmasına ilişkin bir şey söylememiştir.

   simone de beauvoir   03.01.2008 23:35
   #800590
12.

sokrates' in öğrencisi, aristoteles' in hocasıdır. gerçek ismi aristokles' tir. geniş omuzları ve atletik yapısıyla yunancada geniş göğüslü anlamına gelen ''platon'' lakabını almıştır. arap dünyasında da eflatun olarak bilinir. bir rivayete göre 427 yılında doğmuştur.

platon, ününü, hemen hepsi günümüze ulaşmış olan diyalog şeklindeki eserlerine borçludur. eserleri karakteristik özellikleri ve yazılış tarihleri itibariyle üç evrede incelenir. gençlik dönemine ait birinci evre eserleri, soru cevap şeklinde diyaloglar halindedir. sokrat’ ın çok yoğun etkisi altında ve onun ağzından kaleme alınmışlardır. dolayısıyla bunlara sokratik diyaloglar da denir. çağdaşı olan filozofların fikirlerindeki yanlış ve eksikler konu edilir sürekli. ikinci evre eserler, diyaloglar halinde olmayıp platon’un kendi düşünce sistemini ortaya koyarlar. yaşlılık dönemine ait üçüncü ve son evre eserlerde platon, tekrar diyalog yöntemine ve kafasındaki ideal devlet yapısını tekrar tanımlamaya döner, ama bu sefer biraz daha gerçeklere yakın, fakat toplumu eğitme görevini felsefeden alıp daha fazla din kurumuna emanet ederek.

platon’un siyaset felsefesi, onun düşünüşünün odak noktasını oluşturur. genel felsefesi ise sadece kendi siyasal görüşlerini desteklemek için geliştirdiği bir düşünce sistemidir. onun ünlü, “toplumlar, filozofların kral, ya da kralların filozof olduğu güne kadar, rahat huzur yüzü görmeyeceklerdir.” sözü, toplumu bilgelerin, filozofların yönetmesi gerektiği yolundaki aristokratik, eşitsizlikçi oligarşik görüşlerine evrensel temel oluşturabilmek için, aklın üstünlüğünü ve yönetimin akla ait olduğunu, felsefî düzeyde kanıtlama girişiminden başka bir şey değildir.

hocası sokrat’ın, halk meclisindeki demagogların etkisi ile atina demokrasisi tarafından tanrılara hakaretle suçlanıp öldürülüşü, onun bir süre mısır’a daha sonra da pisagorculuğun* yoğun biçimde yaşandığı güney italya’ya gitmesine neden olmuştur. buralarda sokrat öğretisindeki ruhun ölmezliği ile ilgili fikirlerin orfeuscu kökenlerini, inceleme ve kendine adapte etme fırsatı bulmuştur. dönüş yolunda atina ile savaşta olan aigina kentinde tutuklanmış ve kısa bir kölelik dönemi de yaşamıştır. onu tanıyan kyreneli bir filozof tarafından satın alınmış ve hürriyetine kavuşturulmuştur. daha sonra platon bu parayı geri ödemeye çalışmış fakat geri istenmediğinden bu para ile atina’da, dünyanın ilk yerleşik üniversitesi olan ünlü okul akademia’yı kurmuştur.

   darkleon   18.01.2008 17:01
   #822640
13.

devlet isimli kitabını okuyamadığım filozof.satır satır incelenmeli düşünüp düşünüp geri dönülmeli ...
özellikle kitabın başında sokrates 'in doğruluk hakkındaki düşüncelerini günümüz politikacılarının okumasını dahada önemlisi anlamasını isterdim.

   6sigmamaster   16.02.2009 19:34
   #1200214
14.

kriton euthyphron lakhes ve kharmides gibi eserlerinde sokrates'in idam edilmesinden duyduğu acı üzerine sokrates'in yolundan gitmiştir. ancak daha sonra menon şölen phaidon ve devlet gibi eserlerinde sokrates'i aşıp en büyük filozof olma onuruna erişmiştir.

   gisele   19.03.2009 09:50
   #1260655
15.

gece gece aşkım depreşti kendisine, koştum buralara geldim...

sokrates'in öğrencisi olmasına rağmen bir boynuz olarak kulağı geçmiş filozofur.

ortaya attığı idealar dünyası fikriyle ahiret inancını anımsatmıştır falan ama ben bu adamı en çok kadın milletine verdiği önemden dolayı seviyorum.

demiştir ki; kadınlarını eğitmeyen bir ülke sadece sağ kolunu çalıştıran bir vücutcuya benzer.

haa ama ben havadan nem kaparım derseniz şunu düşünebilirsiniz; insanlığın büyük çoğunluğu hangi kolunu kullanır? sağ! demek koskoca platon bile kadını erkekden bir tık geride görmüş.

<bkz: sen de mi platon>

   cincibir goz   11.04.2009 01:59 ~ 02:00
   #1309146
16.

platonik aşkın isim babası, ibneymiş. bir erkeğe gönül vermiş açılamamış, ibneleri sevmem homofobiğim, ibneleri sevenleri de sevmem, yaşam tarzım böyle!

   feldispat   11.04.2009 02:21 ~ 02:22
   #1309179
17.

öğretmeni sokrates öğrencisi aristotalestir.

<bkz: idealar dünyası>

   teo ki manse   11.04.2009 17:18 ~ 17:18
   #1309909
18.

platon der ki: " halkın düşüncesinin bir değeri yoktur. gerçeğe ancak filozoflar ulaşabilir. ya dünyayı filozoflar yönetmeli, ya da krallar filozof olmalı."

   pitrak otu   12.09.2009 16:34
   #1599682
19.

<bkz: platoon>

   pedesa   12.09.2009 16:37
   #1599707
20.

yunan filozofu eflatun' un diğer adı. "savaşın sonunu sadece ölüler gördü" sözünden çok etkilenmişimdir doğrusu.

   freestylesman   23.10.2009 03:54
   #1687121

12 

 

sayfa

 / 2 

reklamı kapat

yazdır