proses etkilesim semasi

1.

süreç etkileşim şeması da denir. birbiri ile etkileşim halinde olan proseslerin, girdi ve çıktılarını da gösterir bir şekilde birbiri arasındaki etkileşimi gösteren şemalardır. özellikle proses (süreç) tabanlı organizasyonlarda bütünlüğü görmek amacıyla kullanılır. iso 9001 standardının 4.1 genel şartlar maddesinde kalite el kitabı içerisinde hazırlanmasının zorunlu olduğu belirtilir.

iso 9001 standardının 4.1 maddesi aşağıdaki gibidir:

----- spoiler -----
4.1 genel şartlar
kuruluş, standard’ın şartlarına uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı,
sürekliliğini sağlamalı ve etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.

kuruluş;
a) kalite yönetim sisteminin gerektirdiği prosesleri ve bu proseslerin bütün kuruluştaki uygulamalarını belirlemeli
(bkz. madde 1.2),
b) bu proseslerin sırasını ve etkileşimini belirlemeli,
c) bu proseslerin etkin olarak uygulanması ve kontrolünü güvence altına almak için gereken kriter ve metotları belirlemeli,
d) bu proseslerin uygulanmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin mevcudiyetini güvence altına almalı,
e) bu prosesleri izlemeli, ölçmeli (uygulanabilir olduğunda) ve analiz etmeli,
f) planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bu prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir.

bu prosesler kuruluş tarafından, standard’ın şartlarına uygun olarak yönetilmelidir.
kuruluş, ürünün şartlara uygunluğunu etkileyecek herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiğinde, bu tür prosesler üzerindeki kontrolü güvence altına almalıdır. bu proseslere uygulanacak kontrolün tipi ve kapsamı kalite yönetim sistemi içinde tanımlanmalıdır.
----- spoiler -----

   ugokhan   28.12.2009 17:26
   #1822349
 
reklamı kapat

yazdır