prototip

1.

<bkz: prototype> <bkz: archetype>

   runtime error   29.06.2006 02:47
   #10593
2.

seri üretime geçilmeden önce deneme amacıyla üretilen ilk örnek.

   kurutulmus kelebek   06.07.2007 17:10 ~ 17:10
   #525625
3.

eleanor h. rosch tarafından ortaya atılan prototip kavramı, bir kategori veya sözcüğü tanımlamayı sağlayan örnek referansı ifade eder; bu anlamda prototip bir kategoriyi en iyi temsil eden öğedir, öyle ki kategorinin diğer öğelerine en çok prototip benzer. bir kategorinin öğelerinden söz edildiğinde, akla, çoğu kez, en önce, kategorinin en tipik öğeleri gelir.

tipik öğeler, temsil değeri olan ve bellekte en kolay ulaşılan öğelerdir. örneğin serçe, tavuk veya devekuşuna kıyasla daha çok 'kuşun prototipi' sayılır. sağduyu, çevrede yer alan öğeleri, prototipe benzedikleri ölçüde tanır.

prototipler kişi tiplerine ilişkin şemalar olarak da tanımlanabilir. bunlar belirli bir insan tipini, kişilik çizgileri ve davranış tarzlarıyla ifade ederler. örneğin 'kavgacı bir kişi' şemasını oluşturan nitelikler ve davranışlar.

*

   anathema   25.08.2007 01:58
   #632151
4.

ilk örnek, ilk tip.

   anathema   13.09.2007 15:36
   #667099
5.

genel terminoloji ve semantikte prototip, belirli bir kategoride ele alınabilecek herhangi bir somut nesne, varlık veya olgunun, geri kalanlar için örnek teşkil edebilme vasfına sahip ilk ve en ilkel türevidir. yunancadaki πρωτότυπον-prototipon (orijinal) ve τύπος-tipos (gösterim, sunum) kelimelerinden oluşan sözcük, çok öğeli bir kümede grubun kendinden sonraki diğer tüm üyelerinin karakteristik özelliklerinin karşılaştırılarak tasnif ve derecelendirme yapılabilmesini mümkün kılan en özgün öbek elemanını ima eder.
(alıntıdır) link: http://tr.wikipedia.org/wiki/prototip

   beklebiziistanbul   16.02.2009 10:09
   #1199438
 
reklamı kapat

yazdır