radikal feminizm

1.

toplumda temel kötülüğün toplumun üzerinde şekillendiği kadına yönelik baskı olduğu ve düzenlenmeye karşı çıkmanın temelini tüm standart cinsiyet rolleri ve erkek hakimiyetine karşı çıkmakta gören feminizmin bir koludur.

   zibidigibi   03.08.2007 02:33 ~ 02:33
   #587960
2.

1960' ların sonlarında gelişen, marksizmin toplumsal cinsiyet tanımlaması eksikliğine karşı bir harekettir. kadının ezilmesinin sebebini, kapitalizm olarak değil ataerkillik olarak açıklar. erkeklerin "dogasında" iktidar olduğunu kabul eder, bu önkabulle yola çıkan bir hareketin başarılı olması pek mümkün değildir.

   admine   27.11.2007 10:59
   #742955
3.

<bkz: postmodern feminizm>

   plebisit   27.11.2007 12:08
   #743041
 
reklamı kapat

yazdır