reca bin hayve

1.

tâbiînden velî ve büyük bir fakîh (islâm hukûku âlimi). doğum târihi bilinmemektedir. 730 (h.112) târihinde vefât etti. künyesi, ebû mikdâm ve ebû nasr şeklinde bildirilmiştir. nisbeti, filistinî’dir. aynı zamanda tesirli ve fasîh konuşan bir vâiz idi. halîfe süleyman bin abdülmelik, ondan kendisine mektup yazmasını istemişti. halîfe olmadan önce ve sonra ömer bin abdülazîz ile çok yakın dostlukları vardı. sık sık görüşürlerdi. süleyman bin abdülmelik’e kendisinden sonra, ömer bin abdülazîz’i halîfe yapmasını, o tavsiye etmişti.

   ramiz   30.07.2008 17:31
   #987829
2.

recâ bin hayve hazretleri, bir gün abdülmelik bin mervân’ın yanında bulunuyordu. orada, birisinden kötü bir şekilde bahsedildi. abdülmelik; “vallahi! allahü teâlâ nasîb ederse, elime geçtiğinde, ben ona yapacağımı biliyorum” dedi. bir gün o şahsı yakalamış, ona cezâ vermek üzere kalkmıştı. bu sırada, orada bulunan recâ bin hayve; “ey müminlerin emîri! allahü teâlâ, sana istediğin şeyi nasîb etti (sen böyle arzu etmiştin. allahü teâlâ da sana, istediğin gibi fırsatı verdi). öyleyse, sen de allahü teâlânın sevdiği bir şey olan, affı yap. bu söz üzerine, halîfe abdülmelik bin mervân, o şahsı hemen affetti ve ona ihsânlarda bulundu.

   eussstas   18.01.2010 22:14
   #1864749
 
reklamı kapat

yazdır