rene descartes

1.

bir fransız matematikçisi, bilimadamı ve filozofudur. modern felsefenin babası olarak bilinir. ilk çalışmasını felsefe üzerine "denemeler" isimli eseriyle yapmıştir.bu eser dört bölümden oluşmaktadır ; geometri, optik, meteorlar, metod. meşhur, "dusunuyorum oyleyse varim" sözü ona aittir.

   duel   18.06.2006 17:49
   #9525
2.

puslu kıtalar atlasıında rendekar olarak da geçer adı.

   beynim_zonkluyor   22.07.2006 17:13
   #16144
3.

cogito ergo sum yani düşünüyorum öyleyse varım diyen feylesof. tanrının varlığını ispat edişiyle meşhurdur.

   psyche   22.07.2006 17:30
   #16177
4.

"cotigo ergo sum " sözüyle özetlenen bu işe septik olarak başlamıs olan filozof.

   vendetta   30.11.2006 12:07 ~ 12:08
   #124574
5.

1596 yılında doğdu. 1604-1612 yılları arasında cizvit öğrencisi olan descarter, bu dönemde eski edebiyat ve matematik eğitimi aldı. 1618-1629 yılları arasında seyahat ederek geçiren rene’nin bu dönemki hayatı aynı zamanda bazı görüşlerinin şekillenmesinde çok önemli pay sahibi oldu. felsefeye yönelme tarihi de işte bu dönemin başlarına (1619) rastlar. 1629’da hollanda’ya göç eden filozof, yeni bir felsefe geliştirmek amacındadır. hollanda’da kaldığı süre içinde üç defa fransa’ya -kısa olmak kaydıyla- yolculuk yapar. bu yolculuklardan birinde pascal ile tanışır ve ona “boşluk üzerine deney” yapmasını tavsiye eder.


büyük bir değişimin arefesindeki avrupa’da hayatını sürdüren descartes, 1633 yılında galilei’nin mahkum edilmesi üzerine biraz kenara çekilmek istese de, aristotales yandaşlarının, fransız cizvitlerinin ve hollanda’daki protestan yöneticilerin şiddetli saldırılarına maruz kalmaktan kaçamaz. 1642 yılında eserleri üniversitelerde okutulması yasaklanır. gerekçesi ise, “çünkü, bir kere bu felsefe yenidir ve sonra, gençliği eski ve sağlıklı felsefeden uzaklaştırmaktadır...”


1649 yılında hollanda’dan ayrılan descartes, kraliçe chiristina’nın daveti üzerine isveç’e gider. iklimin sertliği sebebiyle hastalanır ve bir ciğer iltihaplanması sonucunda şubat 1650’de ölür.

   owencan   02.01.2007 17:53
   #166066
6.

descartes ruhu somut bir varlık olarak arayan, hatta bedeni yani kadavraları açıp bulmaya çalışan ilk felsefecici-bilim adamlarından biridir.uzun zaman süren yalnızlık ve araştırmalarından sonra descartes, ruh olarak bezelye büyüklüğündeki epifizde karar kıldı.bu beyin epifizinin gerçek işlevini ( melatonin üretiminin düzenlenmesi) bilenlere şimdi çok garip gelse de, descartes' i bu kararına iten şey epifizin konumuydu. beynin tam ortasında ve diğer birçok beyin parçasının aksine çift halde dğeil tek başına bulunuyordu.
ancak bu çirkin parçanın ruhun kendisi lduğunu düşünmemiş; insanlığın yüce işlevlerinin yürütüldüğü, duygusal bilgilerin ve aristo' nun pneumasını andıran spiritus (sinir)dalgalarının buluşma noktası olduğuna karar vermişti.

   yatay zeka   29.01.2007 19:55
   #197480
7.

felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.

   blackmorello   22.02.2007 21:13
   #231494
8.

modern felsefenin kurucusudur.özellikle zihin ve bedenin birbiri ile olan iliskisinden çok etkilenmistir.<bkz: dualizm>den bahseder ve dualizmi zihnin ve bedenin yaratilisi olarak birbirinden ayri varliklar oldugunu kabul eder.descartes zihnin ve bedenin pineal gland sayesinde bu isi basardigini söyler.psisik süreçleri derinlemesine incelemistir.

   sindustrial   05.06.2007 13:59
   #449519
9.

kırılgan ve ince bir ruha sahip fransız filozof. matematik ve rasyonel felsefede önemli adımlar atılmasını sağlamış, herakleitos' u fransa' ya tanıtmıştır. descartes hayatı boyunca bir kez aşık oldu, aşık olduğu kadın oda hizmetçisiydi. hollanda' da geçirdiği sürede 17 ev değiştirdi.

   abberline   07.08.2007 14:28
   #594790
10.

kuşkuculuğu bilgiyi elde etmede araç olarak kullanır. temele epistemolojiyi koyar. metodu şüphe esasına dayanır. modern felsefenin kurucusudur. metodunun önemli olmasının nedeni bizi rastlantısallıktan alıkoymasıdır. açık ve seçik olana ulaştırır.
descartes le başlayıp en az üç yüz yıl süren problem töz problemidir. metodunun aşamaları:
apaçık olarak bilmediği hiçbir şeyi kabul etmemek.
acele ve peşin hüküm vermekten kaçınmak.
verdiği hükmün şüpheyi barındırmamasına dikkat etmek.

descartes e göre birleşik olanda sıkıntı vardır. yalın olanı ön planda tutar. bileşik olanda birden fazla yalın önerme olduğundan yanılma payı daha fazladır.

akıl tanrıdan gelen bir ışıkla* birleşirse şüphe ortadan kalkar. sezgide doğrudanlık vardır. bir anda kavrayabilmek vardır. ilk prensipleri sezgiyle kavrarız. ilk prensipler basit olandır.(tanrı, yetkinlik, vb.)

bizi en az bir kez yanıltmış olan bir şey var ise ona güvenemeyiz.onun için herşeyden şüphe ederek işe başlamalıyız.

descartes sisteminin temel soruları:
duyularla idrak edilen varlıklar gerçek varlıklar mıdır?
dış duyulara ne ölçüde güvenebiliriz?
iç duyulara ne ölçüde güvenebiliriz?
insan kendi bedeninden, kendi varlığından şüphe edebilir mi?
uyku ile uyanıklığı ayırt eden nedir?
bende bulunan tanrı fikri gerçek midir?
tanrı aldatan bir varlık mıdır?
dış alem gerçek değilse insanın kendi bedeni ve varlığı da bir aldatmaca mıdır?

descartes bu sorulardan şüphe etmenin düşünmek, düşünmenin var olmak olduğu çıkarımını yani düşünüyorum o halde varım önermesine varmıştır. düşünüyorum derken bir farkındalığı bir bilinç aktivitesini vurgulamıştır. düşünmek ile varlık eş zamanlıdır.

descartes düşünüyorum o halde varım önermesinde bireysel bir ben vurgulamıştır. ancak eleştiriler bunun evrensel bir ben olduğu doğrultusundadır.

tanrı fikri, yalınlık, basitlik gibi fikirler doğuştan gelmiştir. yetkinlik ve mükemmellik fikrini insan kendi aklıma yerleştiremez. çünkü insan sınırlı bir varlıktır. insana bu fikir mükemmel bir varlık tarafından gelmiştir. o halde insanda böyle bir kavram var ise bu kavramları insanın zihnine yerleştiren mükemmel bir varlık da vardır.

descartes aslında hiçbir zaman tanrının varlığından şüphe etmemiştir. ama sisteminin ikinci aşamasında tanrı kavramı ortaya çıkmıştır. üçüncü aşamada da aldatmazlık kavramı ortaya çıkmıştır. burada tanrı dış dünyanın varlığını kanıtlar. artık tanrının mükemmel bir varlık olduğu kanıtlanmış, mükemmellik ve aldatma kavramları yan yana gelemeyeceği için tanrı aldatmaz.

descartes sisteminde üç töz vardır. tanrısal töz sonsuz, ruh ve madde tözleri ise sonludur. ruh ve madde tanrıyla bağlantılı olduğu için töz olarak bahseder. ama var olmak için ruh ve madde birbirine bağımlı değildir.

   tiki avcisi   12.09.2007 23:22
   #665940
11.

var olan bir seyin yok olandan gelmesi imkansizdir çok manidar bir sözüdür.

   fatih terim ingilizcesi in the tabela   05.01.2008 14:08
   #802915
12.

düşünüyorum o halde varım diyor;
nietzsche şu haliyle yüzeysel buluyor onu;
çünkü; sadece düşünmek değil, harekete geçmek ve yaratmak gerek.
(iyinin ve kötünün ötesinde)

   darkofdirt   30.04.2008 22:08
   #908685
13.

newton ve bacon ile birlikte, şu zamanlarda hayatımızın bok gibi olmasına neden olan ve bir türlü kurtulamadığımız mekanik dünya algısını şekillendiren adamlardan biri.

   meczup   15.02.2009 01:05
   #1198154
14.

<bkz: metod üzerine konuşma>

   alon so good   15.02.2009 02:28
   #1198240
15.

büyük bir matematikçidir. analitik geometrinin kurucusu olduğu gibi modern felsefenin de babası sayılır. doğa bilimlerini matematik modeline kurmak ister. doğa felsefesindeki çalışmaları genel olarak iki hedefe yönelmiştir.

   bucin   22.02.2009 21:03
   #1209676
16.

tanrı düşüncesinin tanrının varlığını kanıtladığını savunan filozof.
descartes'a göre tanrı olmasaydı tanrı ile ilgili olan düşüncelerimizde olmazmış.

   thuringwethil   01.11.2009 15:44
   #1705901
 
reklamı kapat

yazdır