riboflavin

1.

bütün yeşil bitkiler ve birçok mikroorganizmalar tarafından sentezlenen, bütün canlı hücrelerde koenzim flâvin adenin dinükleotit fad'in ve flâvin mononükleotit fmn'in bir komponenti olarak görev yapan, sütte, karaciğerde, bira mayası ve yeşil bitkilerde bol bulunan, noksanlığında insanlarda deride yarık ve çatlamalara yol açan b vitaminleri grubundan bir vitamin. b2 vitamini.

   erayk   10.10.2009 17:55
   #1657570
 
reklamı kapat

yazdır