riza nur

1.

rıza nur 1879 yılında sinop'ta doğdu. ilköğrenimini sinop'ta yaptıktan sonra istanbul'a gelerek soğukçeşme askeri rüştiyesi'ne girdi. sonra tıbbiye idadisi'ni (tıp lisesi) ve mekteb-i tıbbiyei şahane'yi (askeri tıp okulu) tabip yüzbaşı olarak bitirdi. 1901 yılında gülhane hastanesinde (askeri tıp akademisi) staj yaparken çalışkanlığı ile alman hocaların ilgisini çekti ve orada asistan oldu. önce prof. dr. deike paşa'nın yanında çalıştı, sonra cerrahi kısmına geçti. prof. dr. wietin paşa'nın yanında çalışarak operatör oldu. bu arada fenni sünnet usul ve aletlerini anlatan özgün bir kitap yazdı. önce padişaha sunulan kitap sonra yayımlandı ve prof. wieting tarafından bir kısmı almanca'ya çevrildi. 1903'te rumeli zibefçe gümrük kapısına bakteriyolog atanan dr. rıza nur 1905'te gülhane'ye yardımcı öğretmen, 1907'de askeri tıbbiye'ye cerrahi hocası oldu. meşrutiyet'in ilanından sonra yapılan seçimlerde sinop'tan milletvekili seçilerek meclis'e girdi. 1908 yılında birinci icra vekilleri heyetinde maarif vekiliydi.

1920'de sovyetler'le dostluk ve yardım antlaşması yapmak üzere moskova'ya gönderilen heyete delege olarak katıldı. cumhuriyet'in ilanına kadar bütün hükümetlerde sıhhiye vekili olarak görev aldı. lozan konferansı'na ikinci delege olarak katıldı. ikinci dönemde yeniden sinop milletvekili olarak meclis'te yer aldı. 14 cilt tutan türk tarihi'ni bu sıralarda yazdı. 1926'da sinop'ta bir kütüphane kurarak, gelir kaynakları ile birlikte maarife vakfetti. dr. rıza nur istanbul'da 1942 yılında öldü.

*

   anathema   12.09.2007 19:10
   #665485
2.

teyzesinin kızına tecavüz etmeye kalkıp son anda vaz geçen, karısının burnunu ısıran, erkeklere ilgi duyan, atatürk'ü önce övüp sonra atatürk'e söven garip bi adam.

yüzüne baksan ne mübarek bi insan rüyama girse hayırlı bi şey zannederim dersin. ama o kadar çelişkili ve sapkın bi hayatı var ki.. alemsin rıza nur..

   cisfircasi   16.08.2009 22:25
   #1543150
3.

bir ara okulundaki yakışıklı bir oğlana aşık olan adam. komşusuyla takışıyor ve ceza olarak onun hizmetçisinin ırzına geçmeye yelteniyor... aklında bin bir tilki dönen, dediği dediğini tutmayan çok alem siyaset adamı.
bilemezsiniz çok fırtınalar kopuyor içinde.

   ortada sican   16.08.2009 22:35
   #1543172
4.

yarı mangal yarı derin dondurucu devlet adamı, siyasetçi ve doktor kişi. hayat ve hatıralarım, cilt 1, sayfa 110'da şöyle bir ifadesi geçer:

"zihniyetimiz ne yanlıştı. ne cahildik. ingiliz hürriyet hamisi, zalimleri kahreder, milletlere hürriyet verir zannederdik. ingiliz bayrağı çekersek ingiliz gelip abdulhamid’i indirir türklere hürriyet verir fikrinde idik. bu zan bizde değil bütün millette hatta bütün dünyada vardır. harbi umumi ile bu fikir bitti."

   gencodevrim   06.11.2009 01:12
   #1717525
5.

lozan görüşmelerine katılmış, cumhuriyet ve öncesi dönemi kayda değer fikir ve siyaset adamlarından biridir. lozan görüşmelerine katılan heyette yer alması, bir dönem milletvekilliği yapmış olmasına rağmen asıl ününü, kısıtlı imkanlarla yazdığı 14 'ciltlik türk tarihi' ve 3 ciltlik 'hayat ve hatıratım' adlı eserleri ve sergilemiş olduğu ırkçı/türkçü tavır ile yakalamıştır. manevi oğlu, büyük türkçü hüseyin nihal atsız'a göre türk ırkçılığından bahseden ilk fikir adamıdır.

   bongulboga   14.01.2010 16:41
   #1854139
 
reklamı kapat

yazdır