roman dilleri

1.

latinceden türemiş yaşayan diller.

   zibidigibi   07.02.2007 02:00
   #207569
2.

hint-avrupa dillerinin alt birimi, kökeni roma imparatorluğu'nun dili latince olan bütün dilleri kapsar. dünya çapında romans dillerini anadili gibi bilen insan sayısı 600 milyondan fazladır. bu diller amerika, avrupa ve afrika kıtalarında daha sık rastlanılan dillerdir, ama genel olarak dünyanın her yerine dağılmış oldukları söylenebilir.

bütün roman dilleri (kimi zaman romanik diye de geçer) genel latince'den gelir. roma edebiyatında kullanılan klasik latince'den daha farklı olan genel latince'yi roma imparatorluğu'nun tebasında olan askerler, seyyahlar ve köleler kullanırdı. m.ö. 200 ve m.s. 100 yılları arasında, imparatorluğun genişlemesi, devletin eğitim ve yönetim politikalarıyla birleşince, genel latince iber yarımadası'ndan başlayarak karadeniz'in doğu kıyılarına kadar olan geniş bir alanda ilk dil olarak kullanılır oldu. imparatorluğun beşinci yüzyıldaki gerilemesi ve çöküşüyle birlikte, genel latince yerelleşti ve bu dilden onlarca farklı yerel dil ve lehçe oluştu. fransız, portekiz ve ispanyol denizaşırı sömürge imparatorlukları onbeşinci yüzyıldan sonra bu dilleri başka kıtalara da yaymaya başladılar - öyle ki bütün roman dillerini kullananların 2/3'ü artık avrupa dışındaydı.

roma öncesi diller ve sonraki işgallere rağmen, roman dillerinin fonetik, morfolojik özellikleri, sözcükleri ve sözdizimi aslen genel latince'ye dayanmaktadır. bu dillerin, grup olarak, bu gibi dilbilgisi özellikleri, onları hint-avrupa dillerinin diğer altbirimlerinden ayırır. genel olarak, bir iki istisna hariç, romans dilleri klasik latince'nin çekim yapısını kaybetmiştir. bunun sonucunda romans dilleri öfn (özne-fiil-nesne) cümle yapısını ve edatların geniş anlamda kullanımını zorunlu hale getiren bir yapı geliştirmişlerdir.

   1afmacun yenir mi   29.05.2009 01:40
   #1411486
 
reklamı kapat

yazdır