sa bi

1.

<bkz: şa'bi>

tâbiînin büyüklerinden, meşhûr bir âlim, velî. ismi, âmir bin şerâhîl, künyesi ebû amr, nisbeti şa'bî'dir. hemdân kabîlesinin bir kolu olan şa'b kabîlesine mensup olduğu için, şa'bî denmiştir. 641 (h.20) senesinde basra'da doğup, 723 (h.104) yılında kûfe'de ansızın vefât etmiştir. aslen yemenlidir. babasının isminin abdullah olduğunu söyliyenler de vardır.

   ramiz   07.08.2008 12:55
   #996098
 
reklamı kapat

yazdır