said bin cubeyr

1.

tâbiîn devrinde kûfe'de yetişen müctehid imamların büyüklerinden. ismi saîd bin cübeyr bin hişam el-esedî, künyesi ebû muhammed'dir. ebû abdullah-ı kûfi de denir. esed bin huzeymeoğullarından vâbile bin hârisoğullarının âzadlı kölesiydi. doğum târihi bilinmemektedir. aslen kûfeli olup, bir müddet isfehan'da kaldı. sonra ırak'ın sünbülân köyüne çekildi. vefâtında 49 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. 713 (h.95) senesinde vâsıt şehrinde vefât etti. şehir dışındaki kabri, ziyaretgahtır.

   ramiz   31.07.2008 19:27
   #989062
 
reklamı kapat

yazdır