sair esref

1.

1847'de manisa'nın kırkağaç ilçesi gelenbe kasabasında dünyaya geldi. 1912'da aynı kasabada yaşamını yitirdi. asıl ismi mehmet eşref. usulizade hafız mustafa efendi'nin oğlu. ilköğrenimini gelenbe'de tamamladı. manisa'da hatuniye medresesi'nde arapça ve farsça dersleri aldı. özel öğretmenlerden matematik, tarih öğrendi. 1870'te manisa vilayeti tahrirat kalemi'nde memur olarak göreve başladı. turgutlu, akhisar ve alaşehir'de mal müdürlüğü yaptı. fatsa kaymakamlığına atandı. birçok ilçede kaymakam olarak çalıştıktan sonra gördes kaymakamlığı görevine getirildi. burada gördüğü yolsuzlukları şiirleriyle hicvedince bir yıl hapse mahkum edildi. cezasının ardından izmir'de gözetimde tutuldu. 1903'te mısır'a kaçtı. bir süre fransa, isviçre ve kıbrıs'ta yaşadı. tekrar mısır'a döndü, curcuna isimli mizah dergisinde yazılar yazdı. 2. meşrutiyet ilan edildikten sonra istanbul'a geldi. eşref ve musavver eşref isimli mizah dergilerinde başyazarlık yaptı. adana vali yardımcılığı görevindeyken emekliye ayrılıp kırkağaç'a yerleşti. yaşamının kalan bölümünü burada geçirdi. türk edebiyatının hiciv ustasıdır. tanık olduğu yolsuzlukların üzerine çekinmeden gitti. hicviyelerini daha çok gazel, kaside, muhammes ve özellikle kıtalar biçiminde yazdı.

eserleri:

deccal (2 cilt, 1904-1907
istimdad (1905)
şah ve padişah (1906)
hasbihal yahut eşref ve kemal (1908)
iran'da yangın var (1908)
şair eşref külliyatı (ölümünden sonra, 1928

   pencu yek   25.05.2008 01:35
   #928918
2.

neyzen tevfikin eserleri ile tarz olarak son derece benzeştiği, hocasıdır denilen şahıs.

   think sharp muthafucka   25.05.2008 02:14
   #928967
3.

millete erbâbı mansıptan biri eşek demiş,
reddedilmez böyle bir söz, amma ki pek can sıkar...
olsa da millet eşek, eşek diyen bilmez mi ki:
sadrazamlarla vâliler de milletten çıkar...

dörtlüğünün sahibi.

   acemi tenekeci   25.05.2008 02:21
   #928972
4.

adem'le havva'nın çamurunda saman var mıydı diye soran bir arkadaşına gayet net bir şekilde şu dörtlüğü döktüren insandır.

ey bana tıynet-i adem in çamurunda saman var mı diyen
gel bir daha etme bu sual-i hamı
çamurunda saman olsaydı eğer ebül beşer in
çatlayıp ta yarık olmazdı ananın amı

   pencu yek   25.05.2008 02:23
   #928976
5.

vakt-i istibdatta söz söylemek memnu idi
ağlatırdı ağzını açsan hükümet ananı
devr-i hürriyetteyiz şimdi değişti kaide
söyletirler evvela sonra sikerler ananı

   acemi tenekeci   25.05.2008 02:23
   #928977
6.

şah ile padişaha da güzel giydiren hiciv şairi.

bir elinden şah tuttu, bir elinden padişah;
siktiler cebren götünden medar-ı hürriyeti.

   cenkin gunlugu   13.06.2008 14:43
   #945477
7.

neyzen'e de maledilen bir dörtlüğü şöyledir:

ben züğürt ölsem dahi kalmaz cenazem ortada,
kokmasın der de bu millet, bir mezara kaldırır.
ömrünü tezyide say'et benzemesin hiç bana,
sen ölürsen ey sikim, zannetme kimse kaldırır.

   muskani   14.01.2009 16:12
   #1160372
8.

bey de ondan olur âlemde kuzum, paşa da
yoksa zanneyleme bir âlet-i şerdir yarağım
durulur başka zamân, hîn-i seferde açılır
sanki bir râyât, râyât-ı zaferdir yarağım

edison ondaki hâssiyeti görse şaşırır
ölü zanneyleme bir canlı yılandır yarağım
gel de yaraktaki âvâz-ı derûnu dinle
fonograf oldu götüm sanki kovandır yarağım

çok çalıştım, olmadı hamdi’yi şâir etmeye
ağzı bir türlü yakışmaz şi’re, bilmem n’etmeli
yazmalı ilm-i aruzu sikimin etrafına
ibneyi bir de götünden bari tâlim etmeli

sik için hükmüm yürür kâdı-i mülk-i şehvetim
nefs-i emmâre cihân-ı cismimin iblîs’idir
mâverâ-yı nehre gitse halleder her ukdeyi
müşkilât-ı ümmet-i lût’un siktiğim müftîsidir

dostum rinde, adüvv-i zâhidim
ben müslümânım sikimdir şâhidim
gece rüyama girerdi ne perî-peykerler
yirmi yıl evvel olan uyku gelir hâtırıma
eşrefâ şimdi yataklarda otuz bir çekemem
mart otuz bir’de olan korku gelir hâtırıma

ben züğürt ölsem dahi kalmaz cenâzem ortada
‘kokmasın’ der de bu millet bir mezâra daldırır
ömrünü tezyîde sa’y et,
benzemezsin hiç ba benzemezsin hiç bana
sen ölürsen ey sikim, zannetme kimse kaldırır

rehnümâdır sikimiz önde romörkör yerine
erebilsek deliğe üstüne bayrak dikeriz
denizin ortasına varmaya yetmez gücümüz
biz italyanları dalyanda da bulsak sikeriz

   gobal   10.11.2009 19:19
   #1728507
9.

kendileri heccavdır efenim.

ekin tiyatrosunda, hali hazırda, hayatının anlatıldığı, sevimli ve pek bir güzel sonu olan heccav isimli oyuna konu olan zattır.

   tamambocegi   10.11.2009 19:32
   #1728528
 
reklamı kapat

yazdır