salacioglu

1.

(tam adı salacıoğlu mustafa celveti veya giritli salacıoğlu mustafa celveti, bazen şeyh ünvanı ile de geçer) 18. yüzyılda girit'te doğmuş ve yaşamış bir türk tasavvuf şairidir. salacızade ve salacıdedeoğlu mahlaslarını da kullanmıştır. bir divanı ve iki mesnevisi bulunmaktadır.

hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. babası şeyh ahmed efendi'nin ölüm yılı olan 1756'dan bir süre önce hanya'da doğmuş, son şiirlerinin tarih düştüğü 1825'den bir süre sonra kandiye'de ölmüştür. çok seyahat ettiği, istanbul'da üsküdarlı haşim baba'nın meclisinde bulunduğu şiirlerinden bilinmektedir. ebced hesabı ile yazılmış şiirleri de bulunmaktadır.

<bkz: wikipedia>

   laura   05.05.2007 10:32
   #374849
 
reklamı kapat

yazdır