sana hayrandir efendim

1.

rûhum sana âşık, sana hayrandır efendim,
bir ben değil, âlem sana kurbandır efendim.

ecrâm ü felek, levh u kalem, mest-i nigâhın,
dîdârına âşık ulu yezdândır efendim.

mahşerde nebîler bile senden medet ister,
rahmet, diyen âlemlere, rahmandır efendim.

kıtmîrinim ey şâh-ı rusül, koğma kapından,
asilere lütfun, yüce fermândır efendim..

ta arşa çıkar her gece âşıkların âhı,
medheyleyen ahlâkın, kur'ân'dır efendim.

aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim,
sensiz bana cennet bile hicrandır efendim...

dağ kalbime bir lâhzacık ey nur-i dilârâ,
nûrun ki; gönül derdime dermandır efendim...

ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın,
feryâdı bütün âteş-i sûzandır efendim...
<bkz: ilahi>

   le lys dans la vallee   27.08.2008 17:28
   #1016778
 
reklamı kapat

yazdır