sanatsal akimlar

1.

belirli dönemlerde bir sanatçı topluluğunun ortak estetik ve felsefi çizgide ürün vermeleri sonucu ortaya konan sanatsal tavırlar. kimi zaman tarihsel lineerlikte bir öncekinin devamcısı olarak belirmekteyken, kimi zaman da bir tepki mahiyetinde zuhur ederler.

işin enteresan tarafı, genelde, isimlerini koyan kendi sanatçıları değil, muhaliflerleridir. misal;

gotik: dünyayı yeniden keşfettiğini sanan antiskolastik rönesansçıların ortaçağ sanatını incelikten yoksun oluşuyla ithamının meyvesidir, allahın barbarları mealinde.

barok: rönesans'a tepki olarak cizvit felsefesi doğrultusunda hayat bulmuş olan akım. mimaride yoğun olarak kendini gösterir ve muğlak çizgileriyle hemen farkedilir. kelime anlamı itibariyle "eğri büğrü inci"'ye tekabül etmesi bir tesadüf değildir; yine mükemmelliyetçi klasist rönesans istihzası iş başı yapmıştır.

empresyonizm: 19. yüzyılı en çok etkileyen sanat akımıdır. kurucusu sayılan claude monet'nin paris'te bir salonda sergilediği çığır açan "impression, soleil levant" isimli çalışması romantikleri ve realistleri bir hayli güldürmüş olacak ki, takibcilerini "şeyimin empresyoncuları!" şeklinde nitelendirmelerine yolaçmıştır.

dadaizm: yorumsuz.

   abdulfelek tarsusi   25.02.2007 00:50 ~ 21.06.2007 20:09
   #235798
 
reklamı kapat

yazdır