satyagraha

1.

du$manin fikirlerini oldurmek yerine, degi$tirmeyi amac edinmi$ direni$.. erich fromm’ca siklikla desteklenmi$tir. the art of loving, ilgililere tavsiyedir.. (s*k gibi bir ismi olsa da, cok ozel bir kitaptir.)

   henry flower   09.09.2008 20:10 ~ 20:14
   #1026145
2.

satyagraha diyip mahatma gandhi'den bahsetmeyen henry flower'ı kınadıktan sonra mahatma gandhi'nin spesifik pasifizmine giri$ yapabiliriz. (refere entry dediğin böyle olmalı)

sanskritçe bir kelime olan satyagraha, semantik olarak gerçeğe bağlılık demek iken kavramsal olarak (conceptual mi deseydim?!) $iddet içermeyen direni$ demektir.

ilkeleri $iddete ba$vurmamak (no violence!!) ılımlılık (being moderate) mertlik (?!) cesaret hırs barındırmamak.. (so on)

rosa parks'ı hatırlayın, jim crow yasasına kar$ı çıkı$ını. zaten oturma yerleri ayrı olan otobüse binen bir beyaz yer bulamıyor, gidiyor zencilerin oturduğu kısımdaki rosa parks'ın yerinden kalkmasını istiyor. rosa kalkmıyor ve tutuklanıyor. sonrasında 1.5 sene zenciler otobüs kullanmıyor, ta$ıyıcı firmalar iflasın e$iğine geliyor. sonrasında rosa kahraman, yasalar kaldırılıyor.. (so on)

   elaijsa   03.02.2009 11:01
   #1183065
3.

ahlak kavramını oluşturan ahlaki konular listesinden bir maddedir. diğerleri için;

<bkz: ahlaki konular>

   ikiekmekbimaltepe   14.12.2009 20:38
   #1793326
4.

gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş felsefesi.bu felsefenin öncülerinden biri de mohandas karamçand gandi'dir.gandi bu felsefe ilehindistan'ı bağımsızlığına kavuşturmuş ve dünya üzerinde vatandaşlık hakları ve özgürlük savunucularına ilham kaynağı olmuştur.

   banabinickbulun   22.05.2010 17:35
   #2069367
 
reklamı kapat

yazdır