sekban i cedid

1.

ıı. mahmut tarafından daha önceki nizam-ı cedid ordusu model alınarak kurulmuş kısa ömürlü bir osmanlı ordusudur.

   trident   01.06.2007 22:50 ~ 22:56
   #441840
2.

rumeli'den gelerek ıv. mustafa'yı tahttan indiren ve sultan ıı. mahmud'u tahta çıkaran rusçuk ayanı alemdar mustafa paşa tarafından meydana getirilen talimli askere verilen addır. 1808 yılında kurulan bu teşkilat, yine aynı yıl içinde yeniçerilerin ayaklanmaları ile sadrazam bulunan alemdar mustafa paşa'yı babıali'de bastırmaları ve barut deposunu ateşlemek suretiyle intiharına sebep olmaları üzerine kaldırılmıştır.

   google   10.10.2008 07:37
   #1052049
 
reklamı kapat

yazdır