senaullahi sebnehli

1.

hindistan'da yetişen büyük âlim ve velîlerden. mazhar-ı cân-ı cânân hazretlerinin önde gelen talebelerinden. ismi senâullah, nisbesi sebnehlî'dir. mevlevî senâullah-i sebnehlî diye tanınır. din ilimlerinde mütehassıs idi. kaynak eserlerde, doğum ve vefât târihleri ile hâl tercümesi hakkında mâlûmât bulunmamakta ise de, on dokuzuncu asrın başlarında vefât ettiği bilinmektedir.

   ramiz   07.08.2008 12:19
   #996012
 
reklamı kapat

yazdır