serefuddin ahmet bin yahya muniri

1.

hindistan'da yaşayan evliyânın büyüklerinden. mahdûm-ül-mülk bihârî diye tanınır. lakabı, şerefüddîn olup, nesebi, peygamber efendimizin amcalarından zübeyr bin abdülmuttalib'e dayanır. dedesi, evliyâdan bir kimse olup, halîl kasabasından, bihar'daki münîr kasabasına göç etti. anne tarafından dedesi, sühreverdiyye yolunun rehberlerinden idi. bu dedesi, kaşgarlı olup, sonradan patna'ya bağlı jathli köyüne geldi. hazret-i hüseyin'in soyundan olduğu için, seyyid idi.

şerefüddîn ahmed'in; halîlüddîn, celîlüddîn vehabîbüddîn isimlerinde üç kardeşi vardı. şerefüddîn ahmed, 1263 (h.661) senesinde münîr'de doğdu. hindistan'da bihar şehrinde yaşadı.1380 (h.782)de vefât etti. kabri de oradadır.

   ramiz   07.08.2008 13:05
   #996128
 
reklamı kapat

yazdır