seyfeddin faruki

1.

hindistan'ın büyük velîlerinden. insanlara islâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak, onların dünyâda ve âhirette, saâdete, mutluluğa kavuşmalarına vesîle olan ve kendilerine "silsile-i aliyye" adı verilen âlim ve velîlerin yirmi beşincisidir. imâm-ırabbânî hazretlerinin torunu ve urvetü'l-vüskâ muhammed ma'sûm-i fârûkî hazretlerinin beşinci oğludur. ismi, muhammed seyfeddîn, nisbesi fârûkî'dir. muhyissünne lakabıyla meşhûr olmuştur. 1639 (h.1049) senesinde hindistan'ın serhend şehrinde doğdu. l684 (h.1096) senesinde aynı yerde vefât etti. kabri, babası muhammed ma'sûm-i fârûkî'nin türbesinin yakınındaki türbededir.

   ramiz   07.08.2008 12:21
   #996017
 
reklamı kapat

yazdır