seyh galip

1.

cân oldu piyâle-nûş-ı hasret
çeşm oldu güher-fürûş-ı hasret.

(can hasret kadehini içer oldu,
göz ayrılık cevherlerini (gözyaşlarını) satar oldu. )

satırlarının güzide yazarı.

   mattrock   30.03.2008 15:38
   #882529
2.

bir de lise tarih dersinde öğrendiğimiz şeyh galip vardır ki ayaklanması ile ünlüdür.
çoğu edebiyat hocasının bu şeyh galip'in varlığını kesinlikle reddetmesi ilginçtir.
bari ben bilmiyorum de duymadım de yahu ''hayır öyle biri yok'' ne demektir? bu nasıl bir özgüvendir?

   cocobatanesi   30.03.2008 16:03
   #882533
3.

şeyh galip (1757 - 1799) şeyh galip hayatı biyografisi


şeyh galib 1757 yılında istanbul'da doğdu babası mustafa reşid efendi, annesi emine hatun'dur kuvvetli bir tasavvuf eğitimi içinde yetişen babası, mevleviliğe ve melamiliğe bağlı şiirle de uğraşan, kültürlü bir kişiydi şeyh galib'in dedesi mehmed efendi de mevlevi tarikatı aydınlarındandı galib ilköğrenimini babasından gördü hamdi adlı bir bilginden arapça dersi aldığı ve kendisine esad mahlasını veren süleyman neşet'ten de öğrenimi sırasında faydalandığı bilinmektedir çok genç yaştayken güçlü bir şair ve geniş kültürlü bir aydın olarak tanındı
ilk şiirlerinde esad mahlasını kullandı bu adın başkalarınca benimsendiğini görerek galib adını kullanmaya başladı her iki mahlası birlikte kullandığı görüldü henüz 24 yaşındayken divan sahibi olan şair, 26 yaşlarında türk edebiyatında mesnevi türünün en başarılı örneklerinden biri sayılan "hüsnü aşk" adlı eserini tamamladı bir yıl sonra konya'da mevlana dergahında çileye girdi, fakat ayrılığına dayanamayan babasının isteği üzerine çilesini tamamlamadan istanbul'a döndü yenikapı mevlevihanesinde yeniden çileye girdikten sonra hücreye çıktı sütlüce'deki evinde, 1791 yılına kadar ilimle ve eser yazmakla uğraştı bu tarihte galata mevlevihanesi şeyhliğine getirildi sekiz yıl kadar süren dergah şeyhliği sırasında sultan üçüncü selim, valide sultan padişahın hemşiresi beyhan sultanın yakınları arasında yer aldı bunun sonucu olarak sultan üçüncü selim ve valide sultan'da harap bir durumda olan dergahı ve kasımpaşa mevlevihanesini tamir ettirdi 1799 yılında istanbul'da vefat eden şeyh galib'in mezarı galata mevlevihanesinin avlusundaki türbededir..

eserleri..

divan (şiirler)
hüsn ü aşk (güzellik ve aşk)
şerh-i cezîre-i mesnevî
es-sohbetü's-sâfiyye

   desem ki   05.10.2009 01:23
   #1645373
4.

<bkz: ''ateşten aşk denizlerini mumdan kayıklarla geçmek'' >..

ölmem mi bu lafa pehh...

   desem ki   05.10.2009 01:28
   #1645384
 
reklamı kapat

yazdır