seyh kostendilli hasan efendi

1.

rumeli'de yetişen velîlerden. doğum târihi ve hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. halvetiyye tarikatında idi. 1610 (h. 1019) senesinde köstendil'de vefât etti. büyükköprü denilen kabristana defnedildi. ârif, kâmil, âlim, ilmiyle amel eden mübârek bir zat idi.

   ramiz   13.09.2008 16:01
   #1029230
2.

hasan efendinin talebelerinden biri her hafta pazarda dolaşıp geldikten sonra hocasına: "çarşı pazarda dolaşırken herkesi halleri ne ise, o hallerine uygun olan hayvan sûretinde görüyorum. yalnız bir genç sipahiyi, asıl sûreti olan insan sûretinde görüyorum. onu hiç hayvan sûretinde görmedim." diye anlatırdı. hasan efendi de bu anlattıkları karşısında sükut eder, bir şey demezdi. hasan efendi bir gün o talebesine; "bizim bu günlerde bir işimiz var. o insan sûretinde gördüğün sipahi genci bana çağır!" dedi. talebe gidip, o sipâhiyi çağırdı. sipâhi huzura gelince hasan efendi, insanları irşad ve terbiye etmesi için yerine onu tâyin etti. birkaç gün sonra da vefât etti.

   ramiz   28.12.2009 19:39
   #1822685
 
reklamı kapat

yazdır