seyyad hamza

1.

şeyyad hamza, 13. yüzyılda <bkz: akşehir> ve <bkz: sivrihisar>'da yaşayan <bkz: sufi> şairlerden biridir. şeyyad hamza, önceleri bir şeyyad duvar ustası ike ahi zümrelerine intisabı sebebiyle tarikat çevrelerine de girmiş, bu arada <bkz: halk> için şiirler söylemiştir.

   saviorroivas   14.09.2007 12:31
   #669237
2.

şeyyad hamza hece ve aruzla şiirler söyleyebilen, islam kültürünü kavramış gezgin bir mutasavvıftır. hece ile yazdığı paraçalar nazım tekniği itibari ile güzeldir. aruzla yazdığı parçalarda pek başarılı olamamıştır. ayrıca şiirlerinde türk şiirinin kuruluşundan çizgiler vardır. klasik şiirlerinde özellikle naatları önemlidir. bu manzumelerinde kuvvetli bir arapça, farsça bilgisi ve islam kültürü hakimdir.
daha çok sufi çehresiyle tanınan şeyyad hamza, dörtlük, mesnevi, kaside, gazel gibi nazım şekilleriyle manzum eserler vermiştir.

onun; 26 beyitlik içinde redifli manzumesi, 79 beyitlik dastan-ı sultan mahmud mesnevisi, 1529 beyitlik yusuf u züleyha ve muhtelif şiirleriyle özellikle dini-tasavuufi türk edebiyatı sahasında önemli bir yeri vardır.

   banabinickbulun   29.04.2010 21:38
   #2044809
 
reklamı kapat

yazdır