silisyum

1.

atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 °c'de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element.

<bkz: si>

   pul koleksiyoncusu   01.01.2007 18:06
   #164536
2.

yarı iletken madde.

   dejenerasyon   22.01.2007 18:42
   #188887
3.

diyot ve transistör üretiminde kullanılan yarı-iletken malzemedir. eşik gerilimi teoride 0.7 volt kabul edilir.

   diabolik   27.06.2007 22:51
   #505363
4.

silisyum, elmasınkine benzer dev molekül yapılı, siyahımsı kahverengi renkli metalsi element. oksijenden sonra doğada en bol bulunan element olan silisyum, yerkabuğunun yaklaşık % 28'ini oluşturur; çok çeşitli silikat mineralleri halinde bulunur (güneş ile yıldızlarda da varolduğu bilinmektedir). sanayide silisyum dioksitin (sio2) elektrik fırınında kalsiyum karbitle (cac2)indirgenmesiyle elde edilir. daha sonra arıtılarak, elektronikte silisyumlu fişlerin yapımında, aynca çok küçük miktarlarda bor ve fosforla karıştrılarak transistörlerde yarı iletken olarak, 4 değerliğine eriştiği bileşiklerinden silisyum karbit (sic) billurları da, elmas kadar sert olduklanndan aşındırıcı olarak kullanılırlar.
alkalilerle tepkiyerek silikat çözeltileri veren silisyum, karbon, hidrojen ve oksijenle yapay polimeriler elde edilmesini sağlar. silikon adı verilen, yağsı sıvı, reçine ya da kauçuk benzeri katı maddeler halinde olabilen bu yapay polimerler, mum ve su giderici olarak kullanılırlar.

   nicholai alexandrovic hel   22.11.2008 03:17 ~ 03:17
   #1092242
5.

4a grubu ametal. oda sıcaklığında katı halde bulunur. 1823 yılında bulunmuştur.

   bucin   16.10.2009 17:11
   #1674815
 
reklamı kapat

yazdır