sirkuler

1.

mükelleflerin vergi uygulaması konusunda tereddüt ettikleri hususlarla ilgili olarak, maliye bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları içeren yazılı bir belgedir.

   ifijenya   29.11.2006 17:23
   #123311
2.

genelge, tamim.

   wunderbar   04.07.2007 21:23
   #521077
3.

bir kurumun uyguladığı sistem, yöntem, idari prensipler ve kuralları gösteren resmi
tebliğler ya da gerçekliği ispatlanacak (genellikle noter onaylı) resmî evrak, belge, imza, mühür vb. yazılara denir.

   ozgr   03.11.2007 03:14
   #705443
4.

sirküler : fransızca sirküler (circulaire) sözü bu dilde "yuvarlak, değirmi" gibi anlamların yanında "sonunda çıkış noktasına dönen" anlamında geçmektedir. dilimizde ise daha çok "genelge" anlamıyla kullanılmaktadır. tdk da sözün türkçedeki kullanımlarına göre genel anlamı için genelge; toplantılar için yapılan çağrı anlamı için de duyurum karşılıklarını önermektedir. (tdk).

   serran   28.12.2007 00:24
   #790090
5.

<bkz: imza sirkuleri>

   witchorexia nervosa   28.12.2007 00:27
   #790095
6.

(1)bir kuruluş veya ticari işletmeyi temsil eden şahsın ya da şahısların imza örneklerini veya imza yetkilerini gösteren resmi belge, (2) yüksek bir makamın alt makamlara gönderdiği direktif niteliğindeki yazılı genelge, tamim, (3) adreslere postalanan, elde dağıtılan, ambalaj içine konan basılı ilan

   masaimara   08.08.2008 09:09
   #997189
 
reklamı kapat

yazdır