sisli etfal hastanesi

1.

istanbul'un merkezi hastanelerinden olan yer.
reytingi o kadar yüksektir ki güvenlikçileri pratisyen hekim tecrübesindedir.
yer:şişli etfal hastanesi acili saat:gece yarısını geçmiş.
bendeniz bigün rahatsızlığımda gece yarısında bahsi geçen hastanenin aciline gitmek durumunda kaldım.
ilk müşahade odasında oturuyorum.derdimi anlattım.
doktor:kardiyolojiye mi göndersek?
güvenlikçi:yok baba ya dahiliyeye gönderelim bence.
doktor:tamam abi.
uriel:!?!?!?
sonuç:kantinci bol su içip yatmam gerektiği söyledi .sonra gönderdiler beni ..

   uriel   12.10.2008 23:50 ~ 23:51
   #1054373
2.

türkiye’nin ilk çocuk hastanesi ve modern hastaneciliğin uygulandığı sağlık kurumudur.

ıı. abdülhamid tarafından 12 şubat 1898’de henüz 8 aylıkken ölen kızı hatice sultan’ın anısına çocuklara hediye olarak yaptırılmıştır. hastane’nin önce şişli’de balmumcu çiftlik-i hümayun’u arazisi üzerinde yapılması kararlaştırılmış, berlin’deki kaiser und kaiserin friedrich kinderkrankenhaus adlı çocuk hastanesinin planları esas alınarak 2 haziran 1898’de inşaata başlanılmıştır. mimarlığını franz niebermann, inşaat eminliğini de vasfı rıza zobu’nun babası hasan rıza bey yapmış, inşaatı bir yılda tamamlanmıştır.

5 haziran 1899 günü 671 çocuğun sünnet edildiği bir düğünden sonra “hamidiye etfal hastane-i alisi” adıyla hasta kabulüne başlanmıştır. başhekimliğine, kuruluşunda önemli payı bulunan ibrahim paşa getirilmiştir. din ve ırk ayrımı gözetilmeksizin bütün osmanlı çocukları parasız tedavi edilmekte ve ilaçları da hastane tarafından verilmekteydi. müstakil bina sistemindeki hastanede; merkez bina, bakteriyolojihane, kimya laboratuarı, muayenehane dairesi, beş ayrı bölüm, mutfak, çamaşırhane ile etüt ve kalorifer dairesi bulunmaktaydı. birinci bölüm deri hastalıkları ve frengiye, ikincisi cerrahiye, üçüncüsü bulaşıcı olmayan hastalıklara, dördüncüsü iç hastalıklarına ayrılmıştı.

padişahın özel ilgisi ve ibrahim paşa’nın bilgi ve becerisi sayesinde hızlı bir gelişme gösteren hastaneye ertesi yıl yeni bir poliklinik yapılmış, alt katına da eczane ve ecza laboratuarı kurulmuştur. 1902’de 22 yataklı yeni bir hariciye pavyonu eklenmiş, ayrıca bir kütüphane ile bir fotoğraf atölyesi açılmış, bir röntgen makinesi alınmıştır. yine aynı yıl ıı. abdülhamid, afyonkarahisar maden suyu gelirini vakıf olarak hastaneye bağışlamıştır. 1903’te modern araç gereç ile donatılmış bir fiziko-terapi bölümü, ayrıca çocukların jimnastik yapması için bir yer tahsis edilmiş, serum ve aşı hazırlamak için bir laboratuar kurulmuş ve hastaneye su sıkıntısı yaşanmaması için hamidiye suyu getirilmiştir.

1904’te ülkedeki ilk çocuk senatoryumu burada 24 yatakla hizmete girmiştir. 1905-1906’da da kadın hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar pavyonları, kimyahane, cami ve saat kulesi yapılmıştır.

türkiye’de ilk kez stetoskop kullanımı dr. ibrahim bey’in almanya’dan getirdiği 6 stetoskopla etfal hastanesi’nde başlamıştır. hastane türkiye’de kaloriferle ısınan ilk hastane olma özelliğine de sahiptir.

op. dr. rasih emin arlı ilk defa cemil paşa (topuzlu) tarafından uygulanmış olan röntgen ışınları ile kanser tedavisini hamidiye etfal hastanesi’nde devam ettirmiştir.

hastane 1900-1907 arasında ‘hamidiye etfal hastahane-i alisi’nin istatistik mecmua-i tıbbiyesi’ adıyla hastanenin görevlileri ve faaliyetlerini gösteren türkçe-fransızca yıllıklar yayımlamıştır.

hastane ıı. meşrutiyet’e kadar en parlak dönemini yaşamış, ancak 1908’den sonra ıı. abdülhamid’e duyulan tepkinin, kurduğu kurumlara yansıtılması sonucu kaderine terkedilmiştir. önce, maliye nezareti’ne terk edilmiş, nezaret de idaresini şehremaneti’ne vermiştir. bu süreçte ödeneği azaltılmış, seçkin hekimleri ayrılmıştır. 1909’da belediyeye ait diğer sağlık kurumları ile birlikte müessese-i hayriye-i sıhhiye müdüriyeti’ne bağlanmıştır. onarılan hastanenin donanımı, araç gereçleri yenilenmiş, röntgen dairesi tekrar düzenlenmiş ve diş hastalarına hizmet verecek bir de ünite açılmıştır.

cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte sağlık ve sosyal yardım bakanlığı’na bağlanan hastaneye bu dönemde ilaveler yapılmış ve hekim kadrosu takviye edilerek, hasta kapasitesi arttırılmıştır. çocuk hastanesi olmasına rağmen bulunduğu yörede tam teşekküllü başka bir hastane bulunmadığından büyük yaştaki hastaları da kabul etmek zorunda kalmıştır. bu amaçla mevcut 200 yatağın 70’i büyüklere ayrılmıştır. zamanla bu da yeterli olmayınca mevcut binaların terasları kapatılarak oda haline getirilmiş, bazı pavyonların üzerine katlar ilave edilmiş, karakol binası genişletilerek idare binası haline getirilmiş, eski idare binası da servis hizmetlerine tahsis edilmiştir. bunlardan başka eski ve işlevini yitirmiş kimi binaların yerlerine yenileri yapılmıştır. pera palas’ın sahiplerinden misbah muhayyeş’in adına bir hayır kurumu yapılmasını vasiyet etmesi üzerine varisleri hastaneye 1967’de hizmete giren yeni bir çocuk pavyonu yaptırmışlardır.

hastanede sağlık personeli yetiştirmek üzere 1924’te ebe okulu, 1946’da hemşire-laborant okulu, 1954’te yardımcı hemşire okulu ve 1961’de florence nightingale yüksek hemşire okulu açılmıştır. ayrıca 1964’ten sonra biyokimya, bakteriyoloji laborantı, anesteziyoloji ve eczane teknisyeni yetiştirme ve gözlükçülük kursları açılarak yardımcı sağlık personeli yetiştirilmiştir.

1933’te tıp fakültesi haydarpaşa’dan istanbul’a taşınınca fakültenin ortopedi ve çocuk hastalıkları klinikleri buraya yerleştirilmiş ve 1949’da cerrahpaşa’ya taşınıncaya kadar hizmet vermiştir.

1961’de yatak kapasitesi 450’ye 1963’te 550’ye ulaşmış olan hastane binaları tadilat ve onarımlarla ilk özelliklerini kaybetmişlerdir. 1968’de temeli atılan yeni kompleksin hizmete girmesiyle 1976’da 720 yatakla hizmet vermeye başlamıştır. zaman zaman şişli çocuk hastanesi ve istanbul çocuk hastanesi adlarını alan kuruluş günümüzde şişli etfal hastanesi ismini taşımaktadır. hastane bugün sağlık bakanlığı’na bağlı 1.050 yataklı ve tam teşekküllü bir sağlık kompleksi olarak hizmet vermeye devam etmektedir

   ry cooder   13.10.2008 20:27
   #1055068
 
reklamı kapat

yazdır