sizotipal kisilik bozuklugu

1.

başlıca özelliği yakın ilişkilerde birdenbire rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girebilme becerisinde azalma ile belirli, toplumsal ve kişilerarası yetersizliklerin yanısıra bilişsel ya da algısal çarpıklıkların ve alışılagelenin dışında davranışların olduğu yaygın bir örüntünün olmasıdır. toplumda yaygınlığı %3 dolayındadır. strese tepki olarak çok kısa süren psikotik epizodlar yaşayabilirler (saatler süren). küçük bir bölümünde şizofreni veya kısa psikotik bozukluk gelişebilir.

dsm 4 tanı ölçütleri:

a. aşağıdakilerden en az dördünün olması ile belirli, genç erişkinlik dönemimde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, bilişsel veya algısal çarpıklıkların ve alışılmışın dışında davranışların yanı sıra yakın ilişkilerde rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girebilme becerisinde yetersizlikle kendini gösteren, toplumsal ve kişilerarası yetersizliklerin olduğu sürekli bir örüntüdür.

1. referans fikirler.

2. davranışı etkileyen, kültürü ile uyumlu olmayan acayip inanışlar, büyüsel düşünceler.

3. olağandışı algısal yaşantılar, bedensel yanılsamalar.

4. acayip düşünüş ve konuşma biçimi.

5. kuşkuculuk ya da paranoid düşünce.

6. uygunsuz ya da kısıtlı duygulanım.

7. acayip, kendine özgü davranış veya görünüm.

8. yakın arkadaş ve sırdaşların olmaması.

9. azalmayan aşırı toplumsal anksiyete, paranoid korkular.

b. şizofreninin, psikotik özellikler gösteren bir duygudurum bozukluğunun veya başka bir psikotik bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

   pioggia   19.04.2007 16:55
   #334788
2.

davranış, düşünce, duygulanım, konuşma ve görünümde bir çok gariplik ve egzantriklikler vardır. alınganlık fikirleri, olağandışı yaşantıları, kuşkuculuk, acayip düşünce biçimi belirgindir. toplumda %3 oranında görülür. %10'u intihar girişiminde bulunur. şizofreniye dönüşmesi olasıdır. ilaç tedavisi ve psikoterapi tedavide kullanılır.

   sizofren psikiyatr   03.08.2011 15:29
   #2411826
 
reklamı kapat

yazdır