soren kierkegaard

1.

danimarkalı filozof ve teolog.

dindar babasının etkisiyle din eğitimi alarak ve katı bir dinsel atmosfer içinde yetişti.tüm yaşamında bu çocukluğun etkisi görülür.kendisi de dinsel düşünceleri olan birisi olmakla birlikte sürekli din adamlarıyla, kurumlarıyla ve düşünceleriyle çatışma halinde oldu. mevcut hıristiyanlığın yozlaşmış olduğunu ileri sürdü ve hıristiyan inancinin tamamen yenilenmesine yönelik eleştiriler geliştirdi. kierkegaard, din ve tanrıyı tamamen bireysel bir konu olarak değerlendirdi. bu yönde giderek sistematik felsefenin bireyi gözardi eden bütüncüllüğünü de reddetti. felsefesinde bireyi merkeze aldı.

varoluşçuluğun öncülerinden sayılır.varoluşçu felsefe bir bakıma her varoluşçu filozofta kendine özgü bir nitelik kazanarak ayrıca tanımlanır, ancak bilinen genel nitelikleri ve felsefi özgüllüğü açısından varoluşçuluğun kurucu isimlerinin başında kierkegaard sayılmaktadır.kierkegaard'ın belli bir felsefi sistematik geliştirmediği doğru olmakla birlikte (kierkegaard bu anlamda nietzsche gibi bağımsız ve dizgesiz filozoflardandır), kullandığı kavramlar ve felsefe yapma tarzı sonradan varoluşçu felsefelerde görülen nitelikleri barındırır.kierkegaard'ın itiraz ettiği ve sürekli eleştirdiği filozof hegel'dir.hegel'in rasyonalist ve sitematik felsefesi kierkegaard için kabul edilemezdir.kierkegaard'ın hegel'den daha çok asıl olarak hegelcilik'i hedeflediği söylenebilir.varoluşçu felsefelerde görülen kavramların çoğunluğu öncül olarak kierkegaard'da görülür: saçma, bulantı, korku ve kaygı.kierkegaard'ın felsefi sorunsalı bir bakıma mevcut hıristiyanlik icinde ve hatta karşısında nasıl iyi bir hıristiyan olunacağı noktasına da bağlıdır.kierkegaard, felsefe tarihinin soyut mantıksal kurgularla geliştiğini ve bu nedenle bireyi, bireyin gerçek yaşamını gözden kaçırdığını düşünür.ona göre varoluş, somut ve öznel insanın yaşamıdır.bu nedenle felsefe somut düşünmeye, yani varoluşa yönelmelidir.*

   pul koleksiyoncusu   17.07.2007 12:24
   #549756
2.

kierkegaard konuşuyor:

ya evlenin yada evlenmeyin...
yada her ikisi içinde pişman olun.
dünyanın aptallığına kahkahayla gülün
pişman olun.
onun için ağlayın
ve yine pişman olun.
dünyanın aptallığına kahkahayla gülün,
yada onun için ağlayın;
her ikisi içinde pişman olun
dünyanın aptallığına kahkahayla gülün,
yada onun için ağlayın;
her ikisi içinde pişman olun.
kendinizi asın; ve pişman olun.
kendinizi asmayın,
onun içinde pişman olun.
kendinizi asın yada asmayın
ikisi içinde pişman olun
ister asın ister asmayın,
her ikisi içinde pişman olun.
işte sevgili dostlarım,
tüm insan bilgeliğinin özü.

   kaamos   12.02.2009 19:36
   #1194972
3.

-"sıkıntı, gerçekliğe sinmiş olan hiçliğe dayanır."

   irving layton   12.04.2009 23:17
   #1312667
4.

"kaygı olmadan kişi varoluşunu tamamlayamaz" diyerek veya buna benzer bir şey söylemeye çalışarak en sağlamından bir "adam haklı"yı kapan, zamanında çok sevmiş bi abimiz.

   cumle muhendisi   29.03.2012 23:53
   #2500443
 
reklamı kapat

yazdır