stratejik oneme sahip bogazlar ve kanallar

1.

egemen güçlerin yüzyıllar boyunca ele geçirip düşmana karşı üstünlük sağlamak için mücadele gösterdikleri su yolları. bu nedenle yeryüzündeki savaşlarda din ve milliyet kadar pay sahibi olmasa da önemli paya sahiptirler.
bunun dışında ülkelerin gelişiminde de önemli bir dayanak noktasıdır. dünya ticaretine yön verirler.

örneklemek gerekirse:
<bkz: istanbul boğazı>
<bkz: çanakkale boğazı>
<bkz: bering boğazı>
<bkz: panama kanalı>
<bkz: süveyş kanalı>
<bkz: kiel kanalı>
<bkz: dover boğazı>
<bkz: malakka boğazı>
<bkz: messine boğazı>
<bkz: babülmendep boğazı>
<bkz: hürmüz boğazı>

   nicholai alexandrovic hel   06.12.2008 06:51
   #1104433
 
reklamı kapat

yazdır