sufyani sevri

1.

büyük velîlerden. ismi süfyân bin saîd bin mesrûk, künyesi ebû muhammed veya ebû abdullahtır. 713 (h.95) senesinde kûfe'de doğdu. 778 (h.161)'de basra'da vefât etti.tebe-i tâbiînin büyüklerindendir.

   ramiz   07.08.2008 12:47
   #996077
2.

zamânındaki büyük âlimlerden ilim ve edeb öğrendi. hadîs ve fıkıh ilminde müctehîd oldu. meşhûr âlim ve velîlerden cüneyd-i bağdâdî, hamdun kassâr bunun mezhebinde idiler. mezhebi zamanla unutuldu.

   ramiz   07.02.2010 15:45
   #1921163
 
reklamı kapat

yazdır