suveyd sincari

1.

büyük velîlerden. şarkın büyük evliyâsı adıyla şöhret buldu. ismi süveyd sincârî’dir. nasrullah diyenler de vardır. diyarbakır’da doğdu. doğum târihi bilinmemektedir. musul’un yetmiş kilometre batısında bir kaza merkezi olan sincar’da vefât etti. kabr-i şerîfi orada olup, ziyâret mahallidir

   ramiz   07.08.2008 12:52
   #996094
2.

süveyd sincârî hazretleri, allahü teâlânın, kulları arasından seçtiği ve dilinde hikmetli sözler söylettiği ve hârikulâde hallere kavuşturduğu velî bir kuluydu. herkes tarafından sevilip saygı ve hürmet gördü. ilim, amel, ihlâs, zühd sâhibi olup, dünyâ ve dünyâlık olan şeylerden uzak durmakta emsalsizdi. ömrünün çoğunu sincar ve civârında geçirdi. çok talebe yetiştirdi. şeyh hasan telaiferî, osman bin âşûr sincârî ve başka âlimler ona severek talebe olmuşlar ve sohbeti ile şereflenmişlerdir.

   ramiz   07.02.2010 15:46
   #1921165
 
reklamı kapat

yazdır