takiyyuddin hisni

1.

şâfiî mezhebi fıkıh âlimi ve büyük velîlerden. hazret-i hüseyin'in neslindendir. künyesi ebû bekr, lakabı takıyyüddîn'dir. takıyyüddîn hısnî diye tanınır. havran köylerinden hısn beldesinde doğup yetiştiği için hısnî, seyyid olup, hazret-i hüseyin'in soyundan olduğu için hüseynî, sonradımeşk'a yerleştiği için de dımeşkî diye nisbet edilmiştir. 1351 (h. 752) senesinde hısn'da doğdu. 1426 (h.829) senesi cemâzil-âhir ayının ortalarında, bir çarşamba gecesi dımeşk'da vefât etti.cenâze namazına kalabalık bir cemâat katıldı ve namazını kardeşinin oğlu şemsüddîn kıldırdı.tabutu, o zamandaki büyük zâtların omuzlarında taşındı. dımeşk'ın dışında bulunan kubeybât'ta kerîmüddîn câmiinin yanına defnedildi.

   ramiz   17.09.2008 13:10
   #1032753
 
reklamı kapat

yazdır