talat pasa

1.

ittihat ve terakki liderlerinden, donemin dahiliye naziri *, posta ve telgraf idaresi vekili, enver pasa'nin unlu ermeni tehcir yasasinin uygulayicisi olmasi ile sozde ermeni soykirimcisi olarak un sanlmis devlet adami, siyasetci.

   kingston   29.05.2006 19:56
   #8310
2.

mehmet talat paşa (1874-1921) ittihat ve terakki kurucularından ve önde gelen siyasetçilerindendir. meclis vekilliği, dahiliye nazırlığı, posta vekilliği ve 1912'de sadrazamlık yapmıştır.


talat paşa, 1874 yılında edirne'de doğdu. ilk öğrenimini vize ilçesinde yaptı. edirne askeri rüştiyesini bitirdikten sonra edirne posta ve telgraf idaresinde katiplik, alyans israil mektebi'nde türkçe öğretmenliği görevlerinde bulundu. çok genç yaşlarda siyasetle ilgilenmeye başladı, sultan ikinci abdülhamid han’a karşı mücadele eden jöntürklerin çalışmalarına katıldı. bir süre sonra tutuklandı. selanik'te posta ve telgraf müdürlüğünde memurluk ve başkatiplik yaptı.


ittihat ve terakki fırkası adını alan osmanlı hürriyet cemiyeti'ni kurdu. selanik’te mason locasına girdi. masonların ve onlar arasındaki yahudi ve sabetaycı dönmelerin etkisini ittihad ve terakki örgütlenmesi için kullandı. ittihad ve terakki kışkırtıcılığını geniş alanlara yaydı. iki defa istanbul'a giderek ittihad ve terakki cemiyeti'nin şubesini kurdu ve teşkilatlandırdı.


ikinci meşrutiyet'in ilanında milletvekili oldu. hüseyin hilmi paşa kabinesinde içişleri bakanlığı’na getirildi, babıali baskını’nı düzenleyenler arasında yer aldı. edirne'nin bulgarlar tarafından ele geçirilmesinden sonra ordunun harekete geçerek şehri geri almasından sonra bulgarlarla istanbul'da yapılan barış görüşmesini birinci delege olarak katıldı. 1917 yılında sadrazamlığa yani başbakanlığa getirildi.


birinci dünya savaşı'ndan çekilen rusya ile breslitowsk'da yapılan barış antlaşmasına osmanlı devleti adına katıldı. temmuz 1918'de sadrazamlıktan ayrıldı. birinci dünya savaşı'nın osmanlı devleti için büyük bir yenilgi ile sonuçlanmasından sonra ahmed izzet paşa'ya bıraktığı mektupta, millete karşı hesap vermek üzere geri geleceğini, gerekirse mahkemeye de çıkacağını bildirerek ülkeden ayrıldı.


15 mart 1921'de bir ermeni tarafından berlin'de öldürüldü ve berlin'deki türk mezarlığına gömüldü. 1943'te kemikleri istanbul'a getirilerek şişli'de hürriyet-i ebediye tepesinde toprağa verildi. talat paşa'nın meşrutiyet ve ı. dünya savaşı yıllarını ele alan anıları ölümünden sonra "talat paşa'nın hatıraları"(1958), "talat paşa'nın anıları" (1986, 1990) adı altında yayımlandı.

   owencan   02.01.2007 18:04
   #166077
3.

her gördüğümde talat pasta olarak okuduğum ve artık okumak istemediğim kişi ismi.
<bkz: pasta sevdası>

   vampir tavsan   16.07.2007 17:59
   #548115
4.

berlin'de bir ermeni terörist tarafından öldürülen talat pa$a'nın cenazesi türkiye'ye 25 $ubat 1943'te getirilir. ünlü $airlerimizden midhat cemal kuntay'ın "tal'at" tabutu önünde isimli bir $iiri de o gün cumhuriyet gazetesi'nde yayınlanmı$tır;

alnındaki ter, bir vatanın döktüğü terken,
nabzındaki kan belki de bir nesle yeterken,

en sonra, $u bir torba kemik sen misin? anlat!
biz dipdiri verdik seni bir devlete tal'at!

takriben adamlık sana yetmezdi, tamamdın,
sen kitle adam, millet adam, bayrak adamdın.

en sevdiğin insan senin, en çıplak olandı;
$anlar, senin ölçünle palavraydı, yalandı

insanların insanlara verdikleri $anlar,
göğsünde kalır, kalbine girmezdi ni$anlar

asla derile$emezdi vezir esvabı sende,
sen zorla büyüktün, ne kadar istemesen de...

en sonra eğildinse de kur$unla eğildin,
altınlar akarken de züğürt ölmeyi bildin.

neymi$ sana heykel? ne demekmi$ sana türbe?
arkanda kalan tertemiz ismin yeti$ir be!valla ittihadçıların devleti yönetmek için kendi içsel sava$larını bilmesek 31 mart'tan haberimiz olmasa inanacağız da yazılanlara, yok yani. deği$tirilemez bazı sabitler var.

   elaijsa   12.01.2009 15:30
   #1158217
5.

seveni, sevmeyeniyle tarihi bir figür..


bir terörist tarafından silahsız iken katledildiği gerçeğini unutmamak gerekir..

<bkz: ogün samast>

   sipa   12.01.2009 15:34
   #1158224
6.

bugün bizleri özür dilemek durumunda bırakan politikalara şu veya bu biçimde, olacakları görerek ya da göremeyerek dahil olmuştur.

belki de kaçınılmaz bir pozisyondu onun düştüğü, belki de masumiyetin talihle de alakası vardır.

   ozel kurmay baskani   12.01.2009 15:35
   #1158226
7.

ahmet emin yalman, anılarında talat paşa'nın yaptığı büyük itirafa da yer verir:

''çok hata işledik. bunların en büyüğü de bir felaket dakikasında yerimizi alacak ve memleketi karışılıktan koruyacak namuslu bir muhalefetin vakit ve zamanıyla ortaya çıkmasına, halkın sevgini üstüne toplamasına meydan bırakmamazdır'' diye yazmıştır.

pişman olmuşlardır. ama artık çok geçtir..

   olur yavru seviselim   15.02.2009 13:41
   #1198517
 
reklamı kapat

yazdır