tam ehliyetliler

1.

mümeyyiz (temyiz kudretine = ayırma gücü sahip ) ve reşit olup, kısıtlı olmayanlardır.bir şahsın, tam olarak medeni hakları kullanmaya yetkili sayılması, geçerli hukuki işlem yapabilmesi, haksız fiillerden sorumlu tutulması için temyiz kudretine sahip olması, reşit olması ve kısıtlı olmaması gerekmektedir.

   francisco de vitoria   02.02.2008 14:26
   #846784
2.

ayırt etme gücü olan, 18 yaşını doldurmuş ve mahkeme tarafından kısıtlanmamış kişilerdir. her türlü işlem ve eylemlerinden sorumludurlar.

   bucin   24.11.2009 17:03
   #1755204
 
reklamı kapat

yazdır