tarh

1.

verginin tarh, vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idari işlemdir.

   sith   08.03.2007 16:37
   #254430
2.

kira ya ait damga vergisi için yılık kiranın binde 1,5 udur.

   kanuri   08.03.2007 16:40 ~ 16:41
   #254434
3.

<bkz: 10 kuru$ vergi vermek için harcanan yol parasının vergiden daha fazla olması>

   themofrak   08.03.2007 16:42
   #254436
4.

verginin yasalarda gösterilen şekilde vergi dairelerince hesaplanması, vergiye konu olan maddi ve gayrımaddi şeylerin kıymetini takdir. beyandan sonra tahakkuktan önce yapılır.

   masaimara   08.08.2008 08:22
   #997119
 
reklamı kapat

yazdır