tarih dusurme

1.

önem verilen bir olayın, yılını göstermek üzere ebced hesabıyla bir cümle, biz dize ya da beyit söyleme sanatıdır. tarih dizesinin bütün harfleri hesaplanarak söylenenlere tarih-i tam, yalnız noktalı harfler hesaplanacaksa tarih-i mücevher, yalnız noktasız harfler esas alınacaksa tarih-i mühmel denir. bazen dizedeki harflerin sayı değerlerinin toplamı tarihi tam olarak göstermez. bu tür tarihlere de tamiyeli tarih denir.

   ederleziavela   02.03.2007 20:36
   #245416
2.

ebced, arap alfabesindeki harfleri toplamış -belli bir anlamı olmayan sekiz kelimenin ilkidir. her harfin sayı olarak belli bir değeri gösterdiği kabul edilir. bu özellikten istifade edilerek çeşitli hesaplamalar yapılır ki buna ebced hesabı veya hesab-ı cümel/hisabü'l-cümel adı verilir.

   peynir gemisi   29.04.2008 15:54
   #907455
3.

nef'i'nin ölümü üzerine şeyhülislam yahya efendi'nin düşürdüğü tarih meşhurdur:

gökten nazire indi siham-ı kazasına,
nef'i diliyle uğradı hakk'un belasına.

   nicholai alexandrovic hel   12.11.2008 03:41
   #1083421
 
reklamı kapat

yazdır