tartismaci anlatim

1.

tartışmacı anlatım:
*bu anlatım biçiminde, bir fikre karşı çıkılır.
*karşı çıkılan fikir, sanatçının fikirleriyle çürütülmeye çalışılır.
*okuyucunun konu hakkındaki fikri değiştirilmeye çalışılır.
*tutarlı ve gerçekçi ifadeler kullanılır.
*yazar, fikirleri soru-cevap şeklinde tartışabilir.
*kişisel bir anlatım özelliği gösterir.

   nicholai alexandrovic hel   22.11.2008 05:54
   #1092380
2.

sözlü ve yazılı anlatımda kullanılan anlatım biçimlerinden biridir. anlatıcının öne sürülen veya var olan ama kendisinin belirli nedenlerle benimsemediği düşünce, duygu, kanı ve davranışları değiştirmeyi amaçlayan bir söylem biçimi olduğu da söylenebilir.

   resul balay olmak   22.12.2009 19:09
   #1809876
 
reklamı kapat

yazdır