tehzil

1.

divan edebiyati'nda nazire ile kari$ik sovgu.. <bkz: hezliyat>.

   henry flower   22.01.2008 16:39
   #827958
2.

alay ve şaka yollu yazılmış nazire. hezl diye de bilinir. çokluk tanınmış şairlerin şiirlerine vezin ve kafiye taklit edilerek yazılır. tehzil, ciddi şiirleri bayağılıktan uzak ciddi bir duruma soktuğu için edebiyatın güzel ve eğlenceli örnekleri arasında kabul edilir. xvıı. yüzyıldan sonra yaygınlık kazanan bu tür şiirin örneklerini daha çok sürûri, havâyi, sünbülzade vehbi, hüseyin kâmi (dehri mahlasıyla), fazıl ahmet aykaç, halil nihat boztepe vermişlerdir.

   resul balay olmak   22.12.2009 19:01
   #1809839
 
reklamı kapat

yazdır