tekfur

1.

bizans imparatorlugunda vali ayarındaki mevkide bulunan şahıslara verilen isim.

   dwight   26.11.2006 14:22
   #120019
2.

bizans imparatorluğunda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine tekfur denirdi. bunların idari ve askeri vazifeleri vardı. türkiye selçukluları ve osmanlı devletinin ilk zamanlarında tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu. tekfurlar türk akınlarından korunup, istiklallerini muhafaza etmek için türklere çok miktarda vergi verirlerdi.

tekfurların bazıları durumlarını muhafaza edebilmek için türk kumandan ve beyleriyle akraba olma yollarına başvururlardı. bu sebepten ekserisi kızlarını türk kumandan veya oğullarına gelin verirlerdi. bu tekfurların içinden müslüman olanlar da oldu. bunlardan harmankaya tekfuru köse mihal en meşhurudur. osmanlı devletine ve islamiyete hizmetlerde bulundu.

   witchorexia nervosa   19.10.2007 13:28
   #680970
 
reklamı kapat

yazdır