tekstil muhendisleri odasi

1.

yurtiçinde ve dışında tekstil mühendisliği öğretimi yapan kuruluşların fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma veya ruhsatname almış, böylece türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleksel çalışmalarda bulunan tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde toplayan 66 ve 85 sayılı khk ve 7303 sayılı yasayla değişik 6235 sayılı türk mühendis ve mimar odaları birliği (tmmob) yasası'na göre kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip tmmob tekstil mühendisleri odası bu tüzük hükümlerine bağlıdır. tmmob tekstil mühendisleri odası (oda) anayasa'nın 135. maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. www.tmo.org.tr

   titania   04.01.2007 13:51
   #168543
 
reklamı kapat

yazdır