tellallik sozlesmesi

1.

basit manada aracılık sözleşmesi.kanunen tellal olarak isimlendirilen aracı , ücret mukabilinde her sözleşmenin yapılması imkânını hazırlamağa memur edilir.emlakçı ile yapılan sözleşme bu tür bir sözleşme olup emlakçı ücretleri bu sözleşme kapsamında ödenen ücrettir.

   francisco de vitoria   02.02.2008 14:55
   #846817
 
reklamı kapat

yazdır