tenasub

1.

1. uygunluk, uyma, tutma. yakınlaşma. 2. anlamca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek amacı ile kullanmak.

   alzheimer   06.11.2009 05:19
   #1718123
2.

divan edebiyatında anlamları arasında bağlantı bulunan sözcüklerin aynı ifadede kullanılmasıyla yapılan edebi sanat. örnek:

asîb rûzigârı gülistân-ı dehre
sen serv-i gül-izârı hevâdar olan bilür
bakî

   resul balay olmak   22.12.2009 19:03
   #1809848
 
reklamı kapat

yazdır