tengricilik

1.

tengricilik ya da tengrizm tüm türk ve moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıydı. tengri'ye ibadet etmenin yanında <bkz: animizm>, <bkz: şamanizm>, <bkz: totemizm> ve atalara ibadet etmek bu inancın diğer ana hatlarını oluşturuyordu.

   harbi_kiz_cimbomlu   22.12.2006 10:32
   #151893
2.

türklerin müslümanlığı benimsemesinin en büyük sebebi.
<bkz: gök tengri>

   prefactus   22.12.2006 10:34
   #151894
3.

<bkz: tanrı>

   birrdakka   22.12.2006 10:37
   #151897
4.

tengricilik ya da göktanrı dini tüm türk ve moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıdır. tengri'ye ibadet etmenin yanında animizm, şamanizm, totemizm ve atalara ibadet etmek bu inancın ana hatlarını oluşturur. tengri, bugünkü türkçe'deki tanrı kelimesinin eski söyleniş şeklidir.

bu inanca göre gök'ün yüce ruhu tengri'ydi. insanlar kendilerini gök baba tengri, toprak ana ötüken ve insanları koruyan atalarının ruhları arasında güven içinde hissedip, onlara ve diğer doğa ruhlarına dua ederlerdi. büyük dağların, ağaçların ve bazı göllerin güçlü ruhları barındırdıklarına inanarak dualarını bu cisimlere yöneltirlerdi. göğün ve yeraltının 7 katı olduğuna, her katta çeşitli tanrıların, tanrıçaların ve ruhların varolduğuna inanılırdı. insanlar doğaya, tanrılara, ruhlara ve diğer insanlara saygılı davranıp belli kurallara uyarak dünyalarını dengede tutmaları ile kişisel güçlerinin doruğuna varıp dışarıya yansıdığına inanırlardı. eğer bu denge, kötü ruhların saldırısı veya bir felaketten dolayı bozulursa, bir şamanın yardımı ya da tengri'ye verilen bir adak ile tekrar düzene sokulması gerektiğine inanılırdı.[2] [3]

bu inancın kalıntılarını bugün moğollarda (lamaizmle birleşmiş şekilde), ve bazı hâlâ doğa'ya bağlı göçebe yaşam tarzı sürdüren türk halkları'nda, örneğin altay-türkleri ve yakutlarda bulmak mümkündür. ama tengriciliği çoktan bırakmış halklarda da bu inancın birçok parçası, islam, hristiyanlık, budizm, musevilik veya taoizm ile birlikte, batıl inanç ya da geleneksel kültür olarak hâlâ sürmektedir. örnek olarak, türkiye türkçesindeki "utançtan yedi kat yerin dibine girdim" deyimi gösterilebilir.

*

   zibidigibi   02.08.2007 02:34
   #585977
 
reklamı kapat

yazdır