teratoloji

1.

diğer bir deyişle, teratojenezis:
gebelikte kullanılan ilaçlar, plasentanın ilaçların pasif difüzyonla geçmesine elverişli bir yapısının olması nedeniyle fetusu etkileyebilir. bazı ilaçlar ve kimyasal maddelerin gebeler tarafından kullanılması sonucu fötal deformasyon gelişebilir.bu duruma teratojenezis adı verilmektedir.

diğer bir tanımda şöyledir: embriyonel gelişim sırasında gebelerin dışardan aldıkları bazı kimyasal maddelerin plesantadan fetal dolaşıma geçerek fetüste oluşturdukları malformasyonlara teratoloji denir.

vikipedi de şöyle der: teratoloji doğuştan gelen bozukluklar ya da kusurlar için kullanılan bir terimdir. yunanca canavar, ya da harika anlamına gelen τέρᾰς (genitif hâli τέρᾰτος) ile söz anlamına gelen λόγος sözcüklerinden gelmektedir. aynı anlamda kullanılan bir başka terim de dismorfolojidir.

teratojen etkiler şöyledir:
bebek malformasyonlu (sakat) doğabilir.
düşük (abortus) olabilir.
fetüs gelişimi geri kalabilir.
erken (prematüre) doğum olabilir.

benim yorumum, yarın sınavda çıkabilir. lanet olsun dostlarım, gebeyken ilaçlara sarılmayın(ız).

   kaamos   08.07.2009 22:40
   #1482041
2.

<bkz: teratojen>

   khyresee   08.07.2009 22:42
   #1482044
 
reklamı kapat

yazdır