termopil savasi

1.

<bkz: thermopylae>

batı uygarlıkları icin bir donum noktası olarak nitelendirilen, persler ve yunanlılar arasında ya$anmıs sava$.

sava$ın ya$andıgı yer, yunanıstan’da bulunan unlu thermopylae ( ates gecitleri )gecitidir.

300 spartalı adlı film incelendiginde, pers kralı darius’un atinalılara yenilmesi ile cok pis gaza gelen darius’un oglu kserkses, babasının ruyası olan " toprak geni$letme " devrimini devam ettirmi$tir.

o donemin bilinen en nufuslu sehri atina, kazanmasına ragmen pers orduları ile girdigi amansız sava$lar neticesinde oldukca zayıf du$mustur.

bu durumu fırsat bilen pers kralı kserkses, sayıları milyonlar ile nitelendirilen buyuk ordusunu helles pontos’u gecerek yunanıstan uzerine gondermi$tir.

atinalılar ile yıldızı hicbir zaman barı$mayan spartalılar buyuk bir cesaret ornegi gostererek muttefikleri arkadia’lılar ve boeotialiler ile pers ordusunu yava$latmak uzere ates gecitlerine ilerlemi$lerdir.

burada amac, yunanistan halkının topyekun birle$ip bir ordu olu$turmasını saglayacak zamanı kazanmaktır.bunun icin spartanın en cesur 300 askeri secilir ve sparta kralı leonidas onderliginde ates gecitlerine konu$lanır.burada 7 gun suren cetin direni$in sonunda 7 bin yunanlı, kral leonidas ve 300 adamı olur.bu sure icinde buyuk bir ordu olu$turan yunanlılar persleri bozguna ugratır.

   ederleziavela   13.11.2007 23:02
   #722893
 
reklamı kapat

yazdır