ters perspektif

1.

resim sanatında kaçış noktasının, betilerin ardında ve ufuk çizgisi üzerinde değil, betilerle seyirci arasında yer aldığı perspektif türü. böyle bir perspektifte betilerin seyirciye göre daha uzakta olan kesimleri küçük görüneceklerine, aksine daha irileşirler. bu nedenle betimlenen nesneler gerçektekinin tam tersi bir görünümde resmedilmişlerdir. ters perspektif ortaçağ boyunca hem batı, hem de doğu sanatında egemen olmuştur. batı'da rönesans'la birlikte ortadan kalkar

   ironick   09.01.2008 02:08
   #809160
2.

<bkz: terspektif>

   henry flower   09.01.2008 02:11
   #809170
 
reklamı kapat

yazdır